Sjärmilentäjät tykkäävät kovasti Toornionlaakson vapauesta


Ette alkaa lentämhään oon minun elämän paras päätös, sannoo Patrik Heikkilä Mataringistä, joka nyt oon jo viiettä vuotta piluuttina. Kuva: Privaatti

Ruottin issoin paramuturiklypi räknättynä henkeä kohti löytyy Mataringistä. Nämät 18 Toornionlaakson sjärmiklypin jäsenet saavat maksotta ilmatillaa ja aivan mahtavan näköalan väylän yli.

– Rajan lähelä oon ilmassa vain joitaki rajotuksia mutta se ei ole tavalista ette näin oon, sannoo lentäjä Patrik Heikkilä, 28.

Ainua rajotus mikä oon olemassa kymmenen pelikuorman raatien sisälä oon se, ette hobbylentäjät ei saa mennä Suomen rajan yli. Sen siihaan net saavat ottaa matkhaan omat rustinkit naapurhiin ja staartata sieltä.

Patrik, joka assuu Haapakylässä, päätti 2012, ko hään oli kokeilu tandemilentoa yhen instryktöörin kansa, ette hään alkaa lentämhään.

– Moni uskoo ette se oon tyyristä ajanviettoa mutta hyvän käytetyn rustinkin saattaa saa käshiinsä vähän yli 40:llä tuhanella kruunula, sannoo Patrik, joka sai halthuunsa Mats-isän kampheet. Sen lisäksi käyttökustanukset oon matalat, nuin 30-40 kruunua tiimassa bensiinistä.

Paramuturi oon muturi jonka prupelli kannethaan sölässä siloissa, siiheen liitethään iso sjärmi.

-Mie en tartte niin pitkää lähtömatkaa vain mie laukon piiain 25-30 askelta ennenko pääsen ilhmaan. Mie pruukaan mennä Haapakylänsaarele ja nousta ilhmaan sieltä.

Vauhti ilmassa oon siinä 25:n ja 70:n km/h välilä ja tavalisimat korkeuet oon 150 ja 1000 meeterin välilä. Muturi tarvithaan siiheen ette pääsee kyllin korkealle ja suorassa lennossa etheenpäin. Maahaanlaskussa piluutti ei tartte käyttää muturivoimaa, silloin hään vain seilaa alas.

Kunkas kauas sie pääset yhelä tankila?.

– Se riittää nuin neljä tiimaa niin ette teuriiassa saattasin lentää vaikka 16 pelikuormaa yhtä mittaa. Patrik oon ylhäälä lentämässä kerran viikossa jos oon ilmoja.

vag-99-foto-roger-anttila

Tie 99 Mataringin ja Pajalan välilä saattaa jonaki kesäiltana olla näin kauhniin näkönen. Kuva: Roger Anttila

Sie olet tehny nuin 400 staarttia. Etkös sie ole kohta nähny Toornionlaakson?

– Ha, ha, en, se olo, ko nousee maan päältä, oon uskomaton, kutkuttaa joka ainua kerta. Se oonki aivan erityinen tunne olla sielä ylhäälä 500 meeterin korkeuella ja istua niinku puutarhaatoolissa, panna kiini muturin, ottaa pois kuulosuojat ja kuunela tuulen suhinaa köysissä.

– Sitte oon kansa aika hauska lentää siutti jonku kaverin joka istuu ulkona althaanila grillaamassa. Niin sielä oon aina jotaki uutta jota saattaa tjekata.

Patrik oon lentäny Franskassa ja Tjekissä muitten sjärmilentäjitten kansa. Pissiimän lennon tähhään saakka hään teki tjekkiläisten viinitarhoitten yli.

Patrik oon myötä Toornionlaakson sjärmilentäjäklybissä, jolla oon 18 jäsentä.

Jos räknää jäsentä kohti niin Mataringissä oon enniiten paraklybiläisiä Ruottissa. Se vastaa nuin 400 lentäjää Stockholmissa.

overtornea-samhalle-foto-roger-anttila

Mataringin kylä ja Suomen silta taihfaanrannassa. Patrik tykkää kauheesti eri luononilmiöistä ja tulvaveestä. Kuva: Roger Anttila

Kunkas se näin oon?

– Täälä oon niin vapaata, ilman rajotuksia. Jos olhaan lentämässä suurkaupunkissa niin suuri osa ilmatiloista oon suljettu trafiikilennon vuoksi.

– Toornionlaaksossa oon kansa kenttiä joka paikassa joista met saatama nousta ilhmaan ja laskea maahaan.

Välistä Patrik näkkee ilmasta jonku ison elläimen ja silloin hään pruukaa laskea alas kurkkimhaan. Kerran hään näki ison hirven joka seiso kahen jääkärin välilä, net olit passila.

– Ei kumpikhaan jääkäristä nähny hirveä mutta mie näin kaikki kolme. Se oli Haapakylän jahtilaaki joka oli sielä ja mie sain jälkhiin tietää ette hirvi jäi elhoon. Se oli ainuakertanen näkö.

Tulvavesi, jäänlähtö ja muut luononilmiöt ovat muuten Patrikin lempinäköaloja.

Joskus sattuu ette Patrik jonku pyyöstä ottaa valokuvia eri kotitaloista ja paikoista, mutta hään sannoo ette se oon sattuma jos kuvat oon hyviä. Valokuvvaajaksi hänestä ei ole.

Toornionlaakson sjärmilentäjillä oon samanniminen naamakirjakryppi. Sinne lentäjät panevat heän fiiniä kuvia Toornionlaaksosta.

Meänkielensi Erling Wande

patrik-heikkila-ovanfor-sitt-hem-i-haapakyla-foto-privat

Patrik Heikkilä oman koin mäkipuolela Haapakylän lähelä, Mataringissä. Järvi taustala oon Särkijärvi. Kuva: Privaatti