STR-T vaihettaa nimensä ette sisälyttää useampia


STR-T oon valhmiina vaihethaan nimensä. Jäsenet, paikalisföreninkit ja muut jolla oon paljon iteoita oon tervetulheita anthaan esityksiä. Tärkeä oon ette uusi nimi oon enämpi sisälyttävä ko entinen eikä syrjää vissiä ryhmiä, esimerkiksi kvääniä ja lantalaisia.

Eva Kvist, förpyntin puhhenjohtaja STR-T:ssä, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, selvittää nimenvaihetuksen tarkotusta:

– Sanat Tornionlaakso ja tornionlaaksolaiset, jokka meilä oon meän nimessä nyt, oon jeokraaffsisesti kytketty mutta meän minuriteethiin kuuluu kans semmosia joila oon eri itenttiteetti. Moni saattaa olla syntyny ja kasunu ylös muualla ja niilä saattaa olla itenttiteettinsä ulkopuolela jeokraaffista paikkaa Tornionlaaksoa, esimerkiksi Malmikentilä, Jukkasjärvessä, Jellivaarassa eli Kierunassa. Jokku niistä kuttuva itteä kvääniksi eli lantalaiseksi. Vaikka meän minuriteetti sisältää niitäki niin net ei tunne kuuluvaisuutta siihen itenttiteethiin. Sanat Tornionlaakso ja tornionlaaksolaiset saattava tuntua ulos-sulkevalta. Se oon tärkeä ette  sisälyttää koko minuriteetin.

– Lissää paikalisföreninkiä ja jäseniä oon tervetulheita, huolimatta siittä miksi net halvava kuttua itteä, niin kauon ko meilä oon sama tavote. Mitä enämpi jäseniä, sitä voimakhaamaksi förpynti tullee.

STR-T:n förpyntin johtokunta sai vuosikonkressissä 2021 hyväksymisen alottaa nimenvaihetusprosessin ja ette kans tahtoa paikalisföreninkit myötä, joitten jäsenet toivottavasti saattava antaa hyviä nimiesityksiä. Muita saattaa kans saa myötä sosiaalisten kanalitten kautta. Esitykset koothaan kokhoon, käsitelhään ja lähätethään remissile. Sen jälkhiin parhaat niistä esitethään tulevassa vuosikonkressissä 2022, missä päätös oon meinattu ottaa.

Tapetilla jo 2013

Se ei ole ensi kertaa ette nimikysymys oon esityslistala. Vuosikonkressissä 2013 keskustelthiin nimenvaihetusesitystä sillä perustheela ette alue- ja itenttiteettineutraali nimi olis parempi. Sanat Tornionlaakso/tornionlaaksolainen tunnut rajottavalta niile jokka esimerkiksi kuttuva itteä kvääniksi ja lantalaiseksi. Mikä sillon heivasi nimenvaihetusta oli ette nimet jota esitethiin ei tuntunhee sopivalta.

Maja Mellala, entisellä toiminanjohtajalla STR-T:ssä, oon selitys miksi nimenvaihtoa ei tullu  2013.

  • Siihen aikhaan itenttiteetit kväänit ja lantalaiset ei olhee niin tunnetut niinku net oon nyt. Sen jälkhiin oon kans lissäintynny ryhmiä, jokka tekevä työtä kysymyksitten kans jokka koskeva meän minuriteettiä, ja net oon järjestäytynhee.

Yks paikalisförenikistä joka kuuluu STR-T:hen vuesta 2019 oon esimerkiksi föreninki Svenska Kväner – Lantalaiset, SK-LT. Uumajan paikalisföreniki oon kans puuttunu sisältymisprosessiin ja vaihettaa tänä vuona uutheen nimheen Tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset Uumajassa.

Maholisuus muutoksheen

Maja Mella ei usko ette vastustus nimenvaihetukselle oon yhtä iso tällä kertaa.

– Jos kattoo taappäin viimi vuositten aikana niin mie ja entinen förpyntin puhhenjohtaja Kerstin Salomonsson olema selvästi sanohnee ette kaikki itenttiteettiryhmät pitävä näkyä ko met förpyntinä puhuttelemma muun muassa viranomhaisia ja hallituskansliita. Tänäpäivänä ei ole mithään ongelmia sen kans. Förpynti oon ottanu askelheen kertaa ja valmistautunu muutoksheen, hään sannoo.

STR-T oon kans tunnustannu kaks flakua: Meänflaun ja kväänitten flaun (Aurinkonkukan). Net tuleva varmasti olheen myötä kraaffisessa prufiilissä.

– Mutta varotus piiain pittää paikkansa, sannoo Mella. Ko vaihettaa nimen se tullee helposti ette aivan kattothaan kieltä. 2013 hunterathiin kohtapa aivan kieltä eikä paljon ollenkhaan itenttiteettiä. Met tiämä ette meän minuriteetissä oon paljon latenttiä kielenkantajia, osa niistä puhhuu harvon eli ei koskhaan meänkieltä.

Eva Kvist sannoo ette se oon tärkeä ette löytää nimen joka tuntuu oikealta. Sen vuoksi haluthaan ette jäsenet ja paikalisföreninkit oon aktiivit ja antava mielipitheitä ja iteoita. Se oon iso asia vaihettaa nimen. STR-T oon valtakunnalinen järjestö joka oon toiminu 40 vuotta ja jolla oon 1200 jäseniä niin tätä ei saata tehhä nuin vain.

Issoin haaste?

– Löytää esityksen joka sisälyttää kaikki itenttiteetit ilman ette nimi tullee liika pitkäksi.

Tänäkipäivänä oon vaikea ko Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaakoslaiset tuntuu pitkältä ko sannoo eli kirjottaa koko nimen.

Toinen haaste oon ette voittava esitys pittää tuntua hyväle enimälle osale förpyntin jäsenistä.

Nootti: Oonkos sulla hyvä nimiesitys STR-T:le? Meilaa nimivaihetus työryhmäle [email protected]. Työryhmässä istuva Terje Raattamaa, Maja Mella ja Susanne Redebo.

 

Meänkielentänny: Märta, Karin ja Linnéa Nylund