Toornionlaaksolainen oon Stockholmin enin transparentti määklari


Määklari Cecilia Heikkilä Mataringistä oon erittäin avoin mitä hänen asiakhaat tykkäävä hänestä sannoo uusi rankkinkilista netilä. Valokua: Yksityinen

Cecilia Heikkilä Mataringistä oon enin transparentti ja avoin määklari Stockholmin läänissä. Sen näyttää lista jonka kaiti löyämääklari oon julkassu netilä.

  Se oon hyvä mulle ko mie saan responsia minun työssä, ette mie saan tietää mitä asiakhaat tykkäävä, sannoo Cecilia. Mie olen päättäny ette kaikki minun asiakhaat saava kirjottaa mitä net tykkäävä minusta ko se antaa oikeaman kuan.

Yli 1400 määklaria käyttää tätä ittenäisen kaitin löyämääklarin suositussysteemiä joka oon laitettu myyjitten avuksi ette net näkevä miltä kohalta määklari oon erityisen hyvä. Vasta julistetussa listassa esitelhään 50 määklaria jokka tahtova kaikilta heän entisiltä myyjiltä suosituksen. Siinä 28-vuotias Cecilia Heikkilä BOSTHLM:issä oon kolmanella siala. 

Cecilia oon valinu ette lähättää formyläärin kaikile hänen asiakhaile viimi puolenavuotena ja oon saanu oikeen hyvän vastausfrekvensin. Silti kolmassia Helsingborgin ja Malmön määklaritten perässä. Lista näyttää suosituksia jokka oon tulhee sisäle viimi puolenvuen aikana nuvemperhiin 2016 saakka.  

– Ko lähättää kysymyksen kaikile entisille myyjile mitä net sinusta tykkäävä, sen siihaan ko ette valita jonku vain, antaa luottamusta, sannoo määklarikaiti.

Tuntee ittensä turvaliselta

Cecilia oon ilonen listalaolosta ja sannoo:

– Mie olen ollu heti seittemän vuotta määklarinna niin mie tunnen itteni hyvin turvaliselta minun työrollissa. Ja mie halvan ette ihmiset jokka valitteva minun tekevä sen oikeista syistä. 

Kunkas Cecilian ura alko sitte asuntoalala? Uusi koulutus määklarille alko Luulajassa suunile kymmenen vuotta aikaa. Sillon Cecilia oli töissä Ikeassa Haaparannala ja oli myötä rakentamassa tavaratalon.  

– Mie tiesin ette mie halvan vaphaan työn, kohata ihmisiä ja olla myyjänä. Määklari näytti olevan praktinen työ ja se sopi mulle hyvin. 

Koulutuksen jälkhiin Luulajassa hään sai työn määklarifirhmaan Notar Brommassa ennenko hään siirty BOSTHLMhiin missä hällä nytt oon oma liike paraplyyjärjestössä.

28-vuotias Cecilia oon kasunu ylös Hemvärnskaula Mataringissä mutta oon nyt määklari BOSTHLM:issä. Valokua: BOSTHLM

Kakstoista hyyryhuonetta kuukauessa

Cecilia myi kakstoista hyyryhuonetta aykystikuussa tänä vuona, mikä oon paljon enämpi ko keskimäärä.

 Keskimäärä oon muuten suunile yks hyyryhuone viikossa tavalisella määklarilla mutta mulla oon ollu 2,5 samale aikaa. Aykystissä mie myin kolme hyyryhuonetta viikossa, sillon oli hyä vauhti päälä. 

Se taitaa olla tyffi työ kans?

 Joo, sulla  häätyy olla hyä kuri ittelesti ja hyä järjestys, ja olla semmonen työmalli ette sie saatat antaa asiakhaile mitä net tartteva ja olla althiina niile. Joka kauppa vaatii paljon aikaa ennen ja jälkhiin myynin.

Cecilia kertoo kovasta työtahista. 

 Tavalisuuessa myynilä oleva hyyryhuone Stockholmin sisäkaupunkissa myyhään kaheksan-kymmenen päivän päästä. Se mennee kätevästi sen vuoksi ette huohneita oon vähän ja kysyntä oon suuri.

Mikäs oon issoin väli olla määklari Norrbottenissa ko vertaa Stockholmin kans?

  Sielä ylhäälä oon kokohnaans eri vauhti ja se ottaa paljon enämpi aikaa ette myyä huohneen rajala. Koleka Mataringissä saattaa saa näyttää sammaa taloa monta kertaa monen kuukauen aikana ko meän talot saattava olla myyty viikkoa jälkhiin ko net oon pantu myynile.

Tipsiä sille joka halvaa asunon Stockholmissa? Sitä häätyy päästä sisäle markkinoile ja ostaa jotaki mitä sie saatat myyä  jonku aian päästä voitola, sannoo Cecilia. 

 Mie olen itte tehny sen reisun ja vaihettannu hyyryhuonetta kuus kertaa. Minun sampo ja mie olema siirtynhee suunile kerran vuessa ja aloma ykkösellä. Nyt meilä oon kolme huonetta ja kööki. Se kuulustaa kauhean ankaralta mutta se oon ainua keino. 

Cecilia neuoo ihmisiä ette ostaa asunon sen siihaan ko hyyrätä välikäen kautta. Jos sie ostat hyyryhuohneen Stockholmissa sulla tullee piiain puoli kuukausikostanusta ko vertaa välikäen kautta hyyrääminen.

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

Jos vauhti oon matala määklarilla Toornionlaaksossa niin se oon sitä korkeampi Stockholmin sisäkaupunkissa. Valokua: Fotoakuten