UUSI PELI TOISESTA MAILMANSOASTA – soan tapahtumat Tornionlaaksosta


Mikael Grönroos oon uuen sotapelin tekijä. Hään oon askarrellu Tornio-44 lautapelin kanssa jo kymmenisen kuukautta. Hään toteaa: – Sitä häätyy vissiin olla vähän hullu ko lähtee tämmösseen homhaan.

– Tietokonepelien vanaveessä kehittyvät analookisekki pelit nappuloihneen ja ukkoihneen, joita voipii sitten siirelä kentälä, Miku selostaa.

Ruottinsuomalainen Mikael ”Miku” Grönroos oon Eskilstuunasta ja hään oon löytäny oman kuttumuksen pelitten parista. Hänen viihmeisimmässä pelissä ”Tornio 44” oova vastakhain Suomen ja Saksan joukot 1.-8. lokakuuta Kemi-Tornion aluheella. Taistelu oon jääny monele tuntemattomaksi vaikka se oli vuosien 1944-1945 Lapin soan raskhain taistelu.

– Mie piän, ette tämä strategiapeli oon vasin mielenkiintonen sille, joka tuntee soan histuurian ja varsinki jos oon ollu sukulaisia siinä myötä, Miku sannoo ja pittää tätä peliä varsin hyänä juuri tornionlaaksolaisile.

Spelplan Miku

Saksalainen kätkee pirtuvaraston

Pelin keskiössä oova Suomen ja Saksan joukot, jokka oova soassa vastakkain. Het räihäyttelevä siltoja, kätkevä pirtuvarastoja, telottava toisiihaan ja freistaava laajentaa aluheitaan ja löytää toistensa heikkouvet. Niinkö ainaski soassa.

Miku oon tehny pelin tähen toelista tutkimusta ja lukenu paljon suomenkielistä Lapin sottaa käsitellyttä kirjalisuutta. Joitaki kummalisuuksia oon tullu vasthaan.

-Suomalaiset sotihlaat löysivä Tornion ulkopuolelta ”Pikku-Berliinistä” saksalaisten suuren viinavaraston aivan sattumalta. Monet heistä ehit saaha halthuunsa tätä viinaa enneko päälystö sai tilantheen hallinthaan. Saksalaisten viinavarastossa oli viinaa suunnile 25000 litraa.

Päivä siinä meni humalassa ja toinen päivä krapulassa. Oli luojan lykky ette saksalaiset saahneet tästä tietoa. Muuton suomalaisile olis kyllä käyny köpelösti.

Tämä tapahtuma oon framila pelissäki siten ko saksalaissotiilas kätkee viinapulloja ja suomalainen sotiilas sen havattee. Niimpä raja-asukkhaista koottuitten joukkotten häätyyki tietysti pysähtyä siihen ryyppäähmään. Sotiihlaitten taistelukunto heikkenee ja net katoava sentähen helpoomin pelistä.

Sosiaalinen puoli pelissä tärkeätä

Ko Miku synty 1970 ollu tietokonepelejä ollenkhaan ko vain Alga-peli. Hään sai kontaktin 1980-luvun puolivälissä kehittynheesseen stratekiapelhiin, joka perustu toelissiin histuurian tapahtumhiin.

– Mie olen kuiteski aina pitäny fyysisistä peleistä, joissa otethaan nappulat ja heitethään noppaa. Varsinki sosiaalinen puoli oon tärkeä ko saapii tavata joitaki ystäviä lautapelin ympärilä.

Jokku kysyvä, ette kunka sie saatat tehhä pelin niin hirveästä asiasta ko soasta?

– Kukhaan tietystikhään tykkää soasta, mutta mie katton sitä vähänkö shakkipeliä, missä ratkothaan propleemia. Sitäpaitti mie rakastan suomele tärkeätä sotahisturiiaa. Poikasenna minua kiehtoit sukulaisitten sotakertomukset.

Oos pelit kehittynheet?

-Jos oon pelannu Riskiä aiemmin niin tämä oon kyllä 3-4 kertaa vaikeampi peli. Mie olen laittannu kahentoistavuen ikärajan ko kaikki säänöt oova englaniksi.

Kekkäs tämäntyyppisiä lautapelelä pellaava?

– Keskimäärin pellaajitten ikä oon siinä 45 vuotta. Het oova siksi vähän vanheempia ukkoja, joita kiinostaa ehkä juuri sotahistuuria. Jokhainen pelinappula oon täynä tietoa joukko-osastosta, hyökkäyksen arvosta, puolustuksesta ja siiroista ja siittä kunka monta siirtoa oon jälelä.

– Mithään perustheelisempaa tietoa taistelevista joukoista ei kuitekhaan ennalta tarvita, Miku vakuuttaa.

Tämä oon autenttinen peli. Oos se erityisen hauskaa, jos oon itte Tornionlaaksosta?

– Mie aattelen, ette se oon kiinostavampaa heile, joila oon ollu omia sukulaisia myötä soassa ja jokka tunteva aluheen olosuhtheet. Kaikki oon autenttista. Joukot ottava framile tuon ajan piirettyjä karttojaki.

Miku oon tehny tutkimusmatkoja myös Kemi-Tornion alueelle suunitellessaan hänen sotapeliä. Tornio-44 on viihmeisin hänen neljästä valhmiista sotapelisthään. Peli passaa parhhaiten kahele pellaajale, joista toinen pellaa Suomen ja toinen Saksan joukoila. Kukin pelinappula vastaa 200 miehen komppaniaa, joka laitethaan koetuksseen. Ja ko siihen kohistethaan riittävän monta iskua se katoaa pelistä. Tarkotus oon saaha vastapuolen yksiköt loppuhmaan, mutta pelin aikana kerräytynheet pistheekki ratkaseva. Peli se mennee pelata läpitte 6-10 tiimassa.

Kumpikas puoli voitti toelisessa soassa Tornion taistelut? 

– Sikäli ko mie ymmärän siittä tuli ratkaisematon. 

Mika oon antannu valmistaa 3000 kappaletta tätä Tornio-44 lautapeliä. Jos sie olet kiinostunnu pelistä enämpi tai halvaat tilata sen ittelesti niin se käypii laihiin ottamala yhtheys netissä osotheesseen www.mikugames.com

Miku sittande liten

 

Meänkielensi Matti Junes