Met haema tomintajohtajaa


Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, hakkee sinua jolla oon kieli- ja kulttuurikompetänsiä meänkielessä ja minuriteetissä tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Met haema sinua joka olet kiinostunu minoriteettipolitiikasta ja tunnet innostusta siihen ette kehittää meän minoriteetin asemaa yhteiskunnassa. 

Riikinliitosta
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, oon intoorkanisasjuuni kysymyksissä mikä koskee kieltä, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Liitto oon hallituksen remissiinstanssi näissä kysymyksissä. Liitto ei ole siottu polittisesti eikä uskonnon matkhaan. Se oon orkanisaasjuuni meetlemmile jokka tunteva yhteenkuuluvuutta meänkielele ja alkuperäisele kielialuen kulttuurile ja histooriale. Tavote oon ette hyöyttää ja vahvistaa minoriteetin tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten itäntiteettiä ja niitten kielitten ja kulttuuritten varmistusta ja kehitystä.  Liiton johotkunta ja työvaliokunta johtaa kokonaista toimintaa. Uperatiivisen toiminnan arkipäivinä johtaa toimntajohtaja. Kansliiassa oon tänäpäivänä kaks työntekiä täysajala ja yks työntekiä prujektissä.

Määrä: Täysaika
Työn pittuus: Vakipaikka eli rajoitettu aika
Paikka: Pajala
Työtehtävät löyvät tästä ruottiksi:
Halvama ette olet hyvä komyniseeraamhaan ja ajat asioita innola. Tässä työpaikala sulla oon maholisuus vaikuttaa ja tehä hyvvää kielen ja kulttuurin puolesta! Tervetullut jättämhään hakemuksen viimisthään 28 fepryaari. Kontaktitiot ja muut löyät tästä: