Vi rekryterar verksamhetsledare


Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, söker dig med språk- och kulturkompetens inom meänkieli och minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset. Vi söker dig som är intresserad av minoritetspolitik och känner engagemang för att utveckla och stärka vår minoritets position i samhället. 

Om riksförbundet
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, är en intresseorganisation i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor, samt regeringens remissinstans i dessa frågor. Förbundet är en religiöst och politiskt obunden intresseorganisation för medlemmar som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Målsättningen är att främja och stärka minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaisets identitet, samt dess språkliga och kulturella utveckling och förankring. Förbundets högsta beslutande organ är årskongressen. Den övergripande verksamheten leds av förbundsstyrelsen och arbetsutskottet medan den dagliga operativa verksamheten leds av verksamhetsledaren. Kansliet består idag av två heltidsanställda och en anställd via projekt.

Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Placering: Pajala
Arbetsuppgifter
Enligt arbetsordning. Verksamhetsledaren ska i samråd med ordföranden och styrelsen marknadsföra förbundet, leda och fördela
arbetsuppgifterna på kansliet, där även MET-redaktionen ingår.
• Genomföra projekt fastställda av styrelsen.
• Informera om förbundets verksamhet.
• Efter samråd med ordföranden medverka i kultur- och språkfrågor.
• Bevaka samhälleliga frågor som berör minoriteten.
• Aktivt delta i samhällsutvecklingen i frågor som rör minoriteten.
• Samverka med närstående organisationer men även med andra organisationer som verkar inom
och för minoritetens bästa.
• Förbereda styrelsens sammanträden i samråd med ordföranden.
• I samverkan med förbundsordföranden hantera kontakter med media.
• I samverkan med förbundsordföranden förbereda styrelsens ställningstaganden till strategi och
långsiktiga mål.
• I övrigt följa förbundets målsättningar enligt stadgarna.
Vi ser gärna att du är utåtriktad, kommunikativ och drivande. På denna arbetsplats har du möjlighet att göra skillnad för språket och kulturen! Välkommen med din ansökan senast 28 februari. Kontaktuppgifter och mer information hittar du här: