Nominera kandidater till riksförbundets styrelse 2022!


Årskongressen är tidigarelagd till 26 mars och valberedningen önskar nomineringar till förbundsstyrelsen.

Vi vill gärna se geografisk spridning och jämställdhet i styrelsen. Följande poster behöver kandidater: Ordförande, kassör, 3 st ordinarie ledarmöten samt 2 st suppleanter.

Följande personer är valda på två år och sitter därmed kvar ytterligare ett år på sina poster:
Terje Raattamaa, Daniel Särkijärvi, Niklas Martti, Fredrich Legnemark.

Mejla nomineringar till valberedningens sammankallande Anton Hennix Raukola:  [email protected]