Hans Wallmark riitelee Buchtin kansa


Hans Wallmark. Kuva: Valtiopäivä

Hans Wallmark, muteraatti valtionpäiväjäsen, jonka juuret oon Haaparannala, näkkyy ussein tv:ssä. Tässä tämä 51-vuotias selittää ette hään välistä riitelee maakuntaministerin Buchtin kansa.

Met jatkama meän sarjaa, jossa tunnistamma lähemin meän valtionpäiväjäseniä, joila oon sitheitä Toornionlaakshoon. Hans Wallamark oli ennen kunnanraatina Ängelholmissa. Tänä päivänä hään istuu mm. valtiopäivitten Puolustuspoliittisessa komiteessä ja Ulkopoliittisessa komiteessä. Hään jätti jo 18-vuotihaana lopulisesti Norrbottenin tarkotuksessa ette opiskella Uppsalassa.

-Olen syntyny Puutissa, kasunu ylös Haaparannala ja äiti, syntymänimi Taavola, oon kotosin Juoksengista. Ko mie olin lapsi met kävimä välistä kylässä Juoksengissa. Äitilä, joka nyt on 81 vuotta vanhaa ja assuu Luulajassa, oon vielä jäljelä tuttuja ja sukulaisia kotikylässä ja se pruukaa käyä sielä ihanassa keskivyön aurinkossa ja enämpi ärryttävitten sääskitten seurassa.

Pruukaks välistä käyä sielä rajaseuvula?

-Mie freistaan säänölisesti valtiopäiväjäsenenä ja muteraatitten eustajanna pittää vähän enämpi huolta Toornionlaaksosta. Mie olen tämän lisäksi Valtiopäivitten Pohjosmaitten neuoston Ruottin delegasjuunin puhheenjohtaja niin ette rajahankaluukshiin liittyvät kysymykset oon erityisiä ja poliittisesti tärkeitä mulle.

-Sitte ei ole tietenkhään kumma ette mie joskus värkkään vähän ministeri Buchtin kansa, Buchti, joka oon minua jotaki vuotta vanheempi mutta selvä S-prufiili. Mie muistan häntä SSU-laisena ko MUF menesty hyvin Haaparannala 1970-luvun loppupuolela.

Onkos sinun poliittisella agendala kysymyksiä jossa Toornionlaaksola oon ollu suora vaikutus sinhuun?

-Muteraatitten puolustuspoliittisenna puhemiehenä sitä ei saata kieltää ette meän puolustuspoliittinen ilmapiiri oon huonontunnu viimi vuosina. Arktis ja arktinen ympäristö intreseeraa erityisesti, siiheen mie räknään Pohjos-Ruottinki.

-Tämän lisäksi Haaparannan ja Toornion välinen yhtheistyö oon monela laila toiminu esimerkkinä siittä, kunka paikaliset etustajat pyrkivä selvithään hankalia asioita kaukana heän maitten pääkaupunkista, Stokholmista ja Helsinkistä.

Mitäs oon parasta Toornionlaaksossa?

-Hiilustalla paistettu siika, Toornionväylä, keskivyön aurinko ja mahottoman jännittävä histuuria. Lukekaa veikkosen Jolon kirjan ”Ne kolme Haaparannalta”!

Meänkielensi Erling Wande