” Mie halvan antaa erilaisen kuvan Tornionlaaksosta”


Jon ja Malin Buska (Matarinki) ko  ”Turpa Kiinni …” pelathiin sisäle Pajalassa.

Jon Blåhed, ”Turpa Kiinni Minun Haters”:in tekijä, oon resisööri joka välittää jotaki uutta ja erilaista.

– Tämän tyyppisiä filmiä ei ollu ko mie kasusin ylös. Meilä ei ollu esikuvia meän omassa iässä Tornionlaaksosta teeveessä. Sitä mie olen kaivanu, 32-vuotias Täränöstä sannoo.

 

Elokuussa tänä vuona näytethiin 45 minuuttia pitkän ”Turpa Kiinni…” SVT:ssä. Se oon pelattu sisäle Pajalassa ja yhessä rollissa näkkyy näyttelijä Malin Buska Matarinkistä. Filmi oon myötä prujektissä Moving Sweden joka oon Ruottin filminstityytin ja SVT:n satsaus uussiin talanghiin ruottalaisessa filmissä.

Matarinkissä syntyny Malin Buska valmistautuu yhtheen seehniin Tornionlaaksossa. Kua: Josef Persson

Pohjassa tässä prujektissa oon pienempi rahotus mutta isompi vaphaus. Siinä annethaan kans maholisuuksia kertomuksile asioista ja paikoista mitä ei niin usseen näytetä filmissä.

– Mie halvan mieleläni filmata Tornionlaaksossa taasen, se oon hauskaa ja kiitolista tehhä sitä. Ihmiset täälä pohjolassa oon niin ilosia ja auttavaisia, net ei ole yhtä kyllästynhee filmiryhmiin niinku etelässä ja sillon oon paljon helpompi tehhä työtä, sannoo ohjaaja ja maanyksenkirjottaja.

Neljänkymmenenviien minutin filmi, minkä saattaa kattoa SVTPlayssä, selittää Maijasta joka assuu Tukholmassa mutta ittemurha perheessä pakottaa hänen takasi kotikylhään Pajahlaan. Siittä tullee pitkä reisu missä kysymykset alkuperästä, surusta ja maholisuuksista ellää unelmansa Tornionlaaksossa tuohaan esile.

Jon Blåhed Täränöstä halvaa välittää uustyyppisiä selityksiä Tornionlaaksosta ja Norrbottenin sisämaasta. Kua: Privatti

 

Reaksuunia?

– Aivan pusitiiviä! Met olema kiertänhee kouluissa Ruottin filmi-instityytin satsauksen kans ”Film i skolan” (Filmi koulussa) ja näyttänhee filmin eri osissa maata.

Mielenkiintosta oon ollu kunka ihmiset tulkitteva sen eri osissa maata. Etelä-Ruottissa fuukkys oon ollu mysiikhiin ja pohjosessa reaksuunit oon olhee mielisaihrauesta ja ette siittä ei puhuta. ”Turpa Kiinni…” oon nyt saanu siivet ja näytethiin lokakuussa kansanvälisessä filmifästivaalissa New Yorkissa osana julkasemisesta pohjolaisista filmistä. Kuukautta jälkhiin sillä oli premiääri espanjalaisessa Valencia-fästivaalissa keskipitusille filmile.

Jon oon nyt tekemässä kolmatta filmiä, 90 minuuttia pitkän ”Inland” (Sisämaa) jolla oon premiääri vuosi 2020 alussa. Maanys perustuu Elin Willowin kirhjaan.

– Met olema filmanhee joka vuenaijasta siksi ko filmi tapahtuu monen vuen aikana. Vastaaikhoin olema olhee Arjeploogissa ja Luulajassa.

Filmi tuopi etheen kysymyksen onnistumisen taistelusta.

– Se kertoo nuoresta ihmisestä jolla ei ole vetovoimaa ette onnistua, ominaisuus mikä kaikila pitäs olla tällä mailman aikaa.

Päähenkilö siirtyy pohjosseen Tukholmasta ja sillä ei näytä olevan minkhäänlaista intoa elämässä.

– Siittä tullee erittäin erilainen filmi joka antaa paljon ajatuksia. Piiain sie joka kattot sitä ärsäinyt päähenkilölle.

Ihmiset, siinä paikassa mihinkä hään oon siirtyny, nimittäin kuttuva päähenkilöä heän työ mutta hään ei ota heän kuttua vasthaan.

Siinä tilassa Jon tykkää ette häätyy miettiä ommaa ärsytystä.

– Hään ei oikeasthaan tehe mithään väärin. Sehään oon meän yhtheiskunta joka sannoo ette meilä häätyy olla vetovoimaa ette onnistua, met emmä saa vain olla.

Kahessa roolissa näkyvä Pajalalaiset Paloma Perez ja Daniel Eneris Sandström.

Päähenkilöllä ”Inland”:issa näyttää puuttuvan yritys ette onnistua elämässä ja se saattaa ärsyttää ympäristöä.  Kua: Jimmy Sundin

 

Kukas sie olet, Jon Blåhed?

– Minun papala oon sukulaisia Suomessa, heän nimi oon Sinisalo, mutta jokku niistä vaihetit ruottalaisseen nimheen 60-luvula ko net siiryt tänne.

Murfaarila oon juuret Säivissä, ja murmuurin nimi oli Tano ko se kasusi ylös Mattilassa Haaparannan lähelä.

Jon synty Täränössä ja asu sielä siksi ette se oli neljäntoista. Sitten hään siirty vanhimitten kans Göteborghiin mutta nyt met löyämä hänen Uumajassa. Se oon tehny työtä filmitten ja teeveesarjoitten kans rapea kymmenen vuotta.

2017 hään alko lukehmaan Jurnalistiohjelmassa Uumajan ynivärsiteetissä. Niihin aikhoin hänen työ alko ensimäisen isoman filmin kans: dokumentären ”Maj Doris” (saamelaisesta taiteilijasta Maj Doris Rimpistä). Yhtheistyökaveri oli filmari Jimmy Sundin Luulajasta.

– Met halvama molemin selittää tarinoita Norrbottenista, erilaisia selityksiä mitä met emmä näe sisämaasta ja meän kotiseuulta.

Oonkos mithään yhteistä niissä filmissä mitä sie olet johtanu ja mihinkä sie olet kirjottannu maanyksen?

– Niissä oon vähän rauhalisempi vauhti ja vähemän puhetta ko muissa, net ei ole mikhään vauhtirullat. Net tapahtuva Pohjoisruottissa ja oon tähän asti kertonhee vaimoista Norrbottenista.

Jonila oon kans uusi jännä filmiprujekti käynissä: hään kirjottaa histuuriasta traamaa mikä tapahtuu Norrbottenissa.

 

Meänkielentänny: Märta, Karin ja Linnea Nylund.