Mie olen kasunu ylös nuottakalastuksen kans


Monta sukupolvia kalastamassa

Kuvaus: Oma

 

Nuotanveto siiankalastuksessa oon vanha kalastusmalli mikä oli hyvin tavalinen ennen. Sillon oli nuottakalastajia joka kylässä ja joka perheessä oli oma nuotta, selittää Jan-Erik Olofsson Kierunassa, ammattikalastaja jolla oon kalastuslisensi.

-Mie olen kasunu ylös nuottakalastuksen kans. Se oon aina ollu käynissä tällä alueela, minun esivanhimat veit nuottaa ja elit siittä.

Nyt hään oon eläkheelä, mutta hällä oon aina ollu nuottakalastus muun työn lisänä vaimonsa kans. Net vetävä nuottaa juhaneksesta elokuuhun – syyskuuhun saakka ylisellä puolen Kaihnuun väylänlaaksoa, Nikkaluoktasta allepäin.

Jan-Erik Olofsson oon ainua Kierunanalueela jolla oon lupa Meri- ja vesivirkakunnalta ette harrastaa nuottakalastusta valtion vesissä. Se merkittee ette hään kans saapii myyä kalan.

Saataks selittää, kunkas nuottakalastus toimii?

-Nuottakalastus oon semmosta pientä troolausmallia. Suunile 200 – 300 meeteriä pitkä verkko laskethaan ulos rannalta. Keskelä verkkoa oon pussi mihinkä kalat menevä sisäle ja liinoila pussi veethään kokhoon.

Verkko toimii niinku seinänä kaloile ja kalat menevä taapäin pussiin sisäle. Siinä häätyy olla vähhiiinthään kolme henkeä, kaks jokka vetävä ja kolmas joka ottaa vasthaan kalapussin.

Itte nuotta saattaa olla monen kokonen, Jan-Erkilä ittelä oon verkot jokka oon 150, 200 ja 300 meeteriä pitkät ja kiini liinoissa. Itte pussi mihinkä kalat kokkointuva oon suunile kaks meeteriä pitkä.

– Sitä pruukathaan tehhä kaks-kolme heittoa joka ilta ja sen pittää mennä ulos ko aurinko laskee ette ei ole liika valosa. Vanhaasta aijasta saakka sanothaan ette saapii paremin kallaa sillon ja sitä häätyy kuunela.

Nuottakalastus venheestä
Kuvaus: Oma

Ennen veethiin nuottaa talvelaki ja sillon hääty tehhä reijän jäähän. Nuottaa käypii kans vettää keskelä järveä, mutta se oon hankalampi, hään meinaa. Sen siihaan ko vettää nuottaa oon ette kalastaa siikaa tavalisella verkola, mutta se oon työhläämpi, meinaa Jan-Erik.

-Nuotta oon paljon lujempi, lykkää kalan pussiin ja se antaa enämpi kallaa.

Jan-Erkin esivanhimat veit nuottaa joka paikassa, mutta nykyaikana ei ole moni jolla oon lupa. Mutta vielä saattaa vettää nuottaa privaatissa vesissä. Ja tietysti oon riski ette nuottakalastus katoaa, hään meinaa. Esimerkiksi niitä oon paljon meänkielen sanoja jokka kuuluva yhtheen nuottakalastuksen kans ja net oon tärkeät ottaa taltheen.

-Nuotanveto oon perine ja se oon aina ollu juhla ja kohtaaminen kylässä. Usseein sitä kokkoinuthaan kalastuksen ympäri, korjathaan, saustethaan ja keitethään kallaa rannala ja sielä oon sopeva yhessä. Se kuttuthaan tauro ko keittää kalan, sillon se tullee vähän murea ja sen syöthään varsin. Kala virutethaan ja jaethaan kolhmeen ossaan ennen ko se keitethään ja sen häätyy tehhä varsin ette se tullee hyvä.

Jan-Erik muistaa net kerrat ko hään oon saanu niin paljon siikaa ette neljä, viis miestä ei ole onnistunnu nostamhaan kalat venheeseen.

-Sillon met olema istunhee viitheen aamula ja korjanhee kallaa.

Jan- Erkin pojala oon kans kalastuslupa nuottakalastukseen ja juhaneksen aikana net kuttuva sinne muitaki ette pittää perihneet elossa.

-Met pruukaama levittää sannaa ette nyt met lähemä ulos vethään nuottaa ja sillon tullee paljon ihmisiä rannale ja sielä tullee keskusteluja ja arvauksia kunka paljon kallaa tullee tällä kertaa.

Teksti; Karin Skoglund

Käänös: Karin, Linnéa ja Märta Nylund