STR-T:n styyrelsin jäsenet


Näina viikkoina met esitämmä STR-Tn styyrelsiä ja kuues vastaahmaan muutamphiin kysymykshiin oon styyrelsin jäsen Börje Rytiniemi.

Styyrelsipaikka: Varajäsen.

Aktiiviä vuosia: Viis vuotta.

Paras muisto: ”Net kerrat ko STR-T oon ollu yhtheistyössä toisten minuriteetitten kansa. Meilä oon muun muassa ollu yksi seminaari Stokholmissa, jossa met löysimä minuriteetile yhtheisiä tekijöitä.”

Syänkysymys: ”Ette koko meän toimintaalue pyssyy koossa. Toornionlaakso oon valtavan laaja ja se oon tärkeätä ette kaikki eri intressijoukot pyrkivät samhaan suunthaan eikä haijainu eri osiksi.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä: ”Meänkielen säilymiselle. Ja se saattaa toimia yhtheisennä äänenä viranomaisia vasthaan. Lobata meän puolesta ja että meät otethaan toela, niin ette pyrkimykset tulevat toeksi ja ette päätethään niitten rahotuksestaki. ”

Lempipaikka: ”Kuivakangas, se oon kotona, sielä net oon, pellot ja väylä. Mie tykkään näköalasta ja nähhä maata jota pruukathaan.”