Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T


Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den sjätte att svara på några frågor är ersättaren Börje Rytiniemi.

Styrelseroll: Ersättare

Aktiva år i styrelsen: Fem år

Bästa minnet: ”De gånger STR-T jobbat ihop med övriga minoriteter. Bland annat har vi haft ett seminarium i Stockholm där vi hittade gemensamma nämnare hos minoriteterna.”

Hjärtefrågor: ”Att hela vårt förvaltningsområde håller ihop. Tornedalen är ett jättestort område och det är viktigt att olika intressegrupper jobbar för samma sak och inte splittras i olika delar.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”För att bevara meänkieli. Och för att vara en gemensam röst gentemot myndigheter. Lobba för att vi finns och för att vi ska tas på allvar och för att det omsätts i praktiken i form av ekonomiska beslut.”

Favoritplats: ”Hemma i Kuivakangas där jag är omgiven av åker och älv. Jag vill ha utsikt och se ett land som brukas.”