STR-T:n styyrelsin jäsenet


Näinä viikkoina met esitämmä STR-Tn styyrelsiä ja seittemäs vastamhaan muutamphiin kysymykshiin oon rahastonhoitaja Tapio Kostet.

Styyrelsipaikka ja aktiivia vuosia?

”Mie olen förpyntin rahastonhoitaja vuesta 2007 asti niin ette mulle oon karttunu 9 vuotta styyrelsissä. Mie olen jo ensimäisestä vuesta asti sanonu ette paikka oon vakantti, mutta vieläkhään ei ole löytyny kethään joka olis halunu ottaa yli rahaston hoitajan tehtävät. Rahastonhoitajan roolissa olen saanut paljon apua kansliistä, jossa Siw Vanhatalo oon tomittannu kuukausiraportit ja järjestänny asiat niin ette förpyntin hallinoliset rytiinit oon olheet oorninkissa.”

Paras muisto?

”Kaikhiin selviin muisto oon ensimäisestä styyrelsikokouksesta vuona 2007 ko meilä oli oikeen viisjunääri kokous Korpilompolossa ja löysimä punasen langan toishaalta pykälitten välilä, niitten jokka määräävät mitä förpyntin pittää tehhä, ja toishaalta niissä erilaisissa maholisuuksissa, joita met löysimä silloin. Ikävä kyllä paljon siittä oon jäänyt puolivälhiin rajun toelisuuen vuoksi, niinku siiheen kunka paljon (eli vähän) varoja förpyntilä oon ollu käytettävissä.”

Syänkysymys?

”Kuluhneena vuosina tehtävä oon ensi siassa ollu ette löytää tasapainon menojen ja käytössä olevitten määrärahoitten välilä. Tällä laila met olema näinä vuosina onnistunheet rakentamhaan perustan, joka oon joksiki tasapainossa. Samala tulevaisuuen kysymykset oon olheet minun syäntä lähelä; osalistuminen säänöitten läpikäynissä, siinä tarkotuksessa, ette laajentaa sitä, kukka saattaisit samastaa ittensä meänkielen puhuhjiin, sovitus flakukysymyksessä, joka johti siiheen ette met saima yhtheisen symboolin, niinku kansa käynissä oleva graaffisen prufiilin teko kuuluva kysymyksiin, joihiin mie olen saattanu vaikuttaa.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä?

”Niile jokka oon ylpeitä siittä ja antavat arvoa omale toornionlaaksolaisele identtiteetile förpynti oon luonolinen kohtaamispaikka, huolimatta siittä assuuko täälä vain kaukana maailmala. Tämän uuen graaffisen prufiilin kautta met freistaama kansa löytää enkeltin symboolin tälle arvoperustalle.”

Lempipaikka?

”Mulla oon monta lempipaikkaa, mutta se joka oon siksiki lähelä oon minun kotikylä Huuki. Se oon seutu, missä suomalaisuus, ruottalaisuus, toornionlaaksolaisuus, vanhaa ja uusi elämä kohtaavat toisia. Ylläs, kolmen pelikuorman päässä, mainio hihtomaisema, ja sen lohipyyntömaholisuuet Muonion väylässä oon ykköspaikala. Seki tarjoaa lepoa fyysisen työn kautta, vastakohtana Haaparannan kontturityöle.”

Meänkielensi Erling Wande