Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset


Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den sjunde att svara på några frågor är kassören Tapio Kostet.

Styrelseroll och aktiva år?

”Jag är kassör i förbundet sedan 2007 så det har blivit 9 år i styrelsen. Har sagt att min plats är vakant från första året, hittills har det inte dykt upp någon som velat axla rollen som kassör. I kassörsrollen har jag haft ett fantastiskt stöd från kansliet där Siw Vanhatalo levererat månadsrapporter och hållit ordning och reda i förbundets administrativa rutiner.”

Bästa minne?

”Det mest minnesvärda styrelsemötet var det första året då vi hade ett visionärt möte i Korpilombolo och hittade en röd tråd mellan stadgarna som anger vad förbundet skall ha för uppgift och olika möjligheter som vi då såg. Tyvärr har mycket stannat på vägen på grund av en krass realitet bestående av hur mycket (litet) medel förbundet har till förfogande.

Under åren har rollen bestått främst av att hålla balans i de kostnader vi drar på oss mot de pengar förbundet har till förfogande. På så sätt har vi byggt upp en någorlunda balanserad grund under de nio åren. Samtidigt har framtidsfrågor legat varmt om hjärtat; deltagandet i översynen av stadgarna för att bredda vilka som kan identifiera sig som meänkielitalande, medlingen i flaggfrågan som gjorde att vi kunde få en gemensam symbol, samt den pågående utformningen av förbundets grafiska profilering är frågor där jag kunnat bidra.”

Därför är det viktigt att STR-T finns?

”För de som känner sig stolta och värdesätter sin tornedalska identitet är förbundet en naturlig mötesplats oavsett om man bor kvar eller finns ute i världen. Med den nya grafiska profileringen försöker vi också hitta en enkel symbol för denna värdegrund.”

Favoritplats?

”Det finns flera favoritplatser för mig, men något som är någorlunda nära till hands är hembyn Huuki. En bygd där finskt, svenskt, tornedalskt, gammalt respektive modernt liv möts. Ylläs 3 mil bort med perfekt skidåkning och möjligheter till laxfiske i Muonio älv är också en favorit. Även det är en rekreationsplats med fysiskt arbete i motsats till kontorsarbetet i Haparanda.”