”Vaikheinta oon löysätä irti tekstistä”


Kirjailia Lina Stoltz oon saannu nähhä kirjansa näytelmännä. Tässä hään kertoo hänen näytelhmään Huomena uusi päivä (Imorgon är allt som vanligt) liityvästä tuskasta ja ilosta.

Lina oon tehny sitten kirjailiatepyyttinsä v.1998 usseita lasten- ja nuorten kirjoja. Tämä oon kuiteski ensi kerta ko hänen kirjojaan oon sovitettu teatterile.

Menheelä viikola pelathiin hänen Huomena uusi päivä – näytelmää rajaseu’ula useammalaki paikkakunnala niin aikusille kattojille ko kouluissaki. Tämä Tornionlaakson teatterin totheuttama näytelmä kertoo kahesta sisaruksesta, jokka elävä heän alkoholisoitunheen äitin kanssa. Päähenkilönnä oon 11-vuotias Lilian. Hään ellää siskonsa kanssa ahistuksen ja levottomuuen keskelä ja het freistaava kaikela tappaa kätkeä sen muilta, minkälaista heän kotona oon. Lina oon Luulajassa olheen näytelmän kantaesityksen jälkhen tyytyväinen:

– Mie piän, ette ohjaaja ja näytteliät oova tehneet hyvän työn.

Lina oon itte tehny käsikirjotuksen ja hänen isä kirjailia Bengt Pohjanen oon sen kääntänny meänkielele.

Mikäs oli vaikheinta ko saatto kirjan näytelmän muothoon?

– Vaikheinta oli luottaa ja jättää teksti ohjaajalle ja näytteliöile. Ja ettei näpertelis liian paljoila ohjeila.

Hään oon ilonen, ette ohjaaja Carina Henriksson oon ottannu vaphauen olla välitämättä liikaa kirjailian ohjeista, mistä näytelmä oon vain parantunnu.

Linalla oon ittelä kokemusta niistä vaikheuksista, joista hään kertoo kirjassa. Hänen oma isänsä oon ollu 25 vuotta raithiinna alkoholistinna.

– Monet tarinat alkoholin väärinkäytöstä oova kertomusta kurhjuuesta, missä kaikki oli niin vaikeata ja murheelista. Mutta alkoholin väärinkäyttöä saattaa silti olla perhheissäki, joissa oon paljo rakhautta ja huolenpitoa.

Tämä näytelmä muistuuttaa meitä siittä, kunka tärkeätä oon opettajile ja oppihlaile olla varphaina ko joku heän lähehlä ei voi hyvin. Lina kehottaa viisaahmaan, ette sie välität ja uskalat ja ette juuri siksi sie kysyt – mutta ette tehhä sen tahikhaasti.

– Jos ei tehe mithään, se ei mihinkhään johakhaan, hään toteaa.

Hään itte toimii opettajanna ja näkkee monesti signaaleja oppihlaisthaan, ette heän kotona saattaa olla alkohoolin väärinkäyttöä. Semmosessa ympäristössä kasuavilla kläpeilä oon ussein huono ittetunto.

– Mie laitoin kirhjaan opettaja Viktorin. Hään näkkee Lilianista näitä signaaleja, mutta se ole silti hällekhään helppoa ruveta hantteeraahmaan niitten pohjalta.

Lina kertoo, ette hään itte oli koulussa hiljaanen ja kunnolinen flikka. Ei hään tullu paljo framile. Ehkä häänki ois tarvinnu jonku, joka ois uskaltannu tehhä hälle kysymyksiä, hään hunteeraa.

Näytelmä kiertää kouluissa aina 10:s joulukuuta saakka ja sitte näytelmän koulukierue päättyy.

Meänkielensi Matti Junes

 

Huomena uusi päivä 2. Foto Tornedalsteatern

Tornionlaakson teatteri kiertää usseissa rajaseu’n kunnissa Lina Stoltzin näytelmän Huomena uusi päivä (I morgon är allt som vanligt) kanssa.

Kuvat: Rabén&Sjögren ja Tornionlaakson teatteri