Ann-Sofin lyhytfilmit haastava kuvan toornionlaaksolaisvaimosta


Ann-Sofi Taavo Svansteinistä oon löytäny ilmasukeinon instakrammikontun esterii1 kautta. Valokuva: Yksityinen

Fikyrillä Esteriilä Svansteinista oon 900 seuraajaa instakrammissa. Hyymuri lyhyissä veppileikkauksissa houkuttellee yhä enämpi jokka tykkäävä Ann-Sofi Taavon ittepaljastavasta rollifikyristä. Ankarissa huohneenkorjuissa ja palettiaskelheissa vintilä löytyy totista pohjaääntä mikä käskethään psyykkiseksi epäterhveyeksi.

-Pienestä saakka mie olen uneksinnu ette viihtyttää, välittää tietoa ja saa ihmisiä nauramhaan. Jos mie sillä laila saatan ulettua ihmissiin ja selittää kunka se oon ette 30 vuotta ellää psyykisen epäterhveyen kans, niin mie olen tytyväinen, sannoo Ann-Sofi.

Instakrammikontussa esterii1 hään esittää ittensä ja hänen aliaksen hulluna ämmänä jolla oon hyymuria ja kristilinen elämänkattanto. Tässä saapii seurata häntä arkipäivän pienissä koukuissa. Esimerkiksi yhessä tansissa vintilä missä Esterii, saha ja rottinki montteerattu stäätrokhiin, antaa mailman tietää ette hään oon katheelinen ko ei saa olla myötä SVT:n ylösotetussa Saunapaletissa. ”Mutta tosi toornionlaaksolaisvaimo pärjää aina koska se löytää omia keinoja.” Esterii tuumaa reiphaasti.

-Rollifikyri oon osa minusta, minun perintheestä ja minun kylttyyristä. Se oon aika ottaa esile toornionlaaksolaisvaimon – pryytit jokka jäävä tänne ylhääle oon aika tyffiä ja ossaava kohta kaiken.

-Hyymuri oon pelastannu minun useasti. Esteriin eesotoitten kautta vintilä kotona kylässä mie saan ulos minun tarpheen olla seenin päälä.

Aika heittää häpeämästä

Ann-Sofi kertoo joskus eri tapahtumissa psyykkisestä epäterhveyestä ja sillon hään kans pruukaa ottaa matkhaan hänen rollifikyrin, ette se ei tunnu ylön raskhaalta.

-Mutta se ei ole helppo mennä ulos pikku samhällissä ja selittää ette oon psyykkisesti sairas, sannoo Ann-Sofi. Sentähenki se oon yksi maan issoimista kansantauista ja mie tykkään ette se oon aika heittää häpeämästä sitä.

Hään selittää ette hällä ei ole yhthään tietettä mihinkä noijaa. Mutta hällä oon ymmärystietettä: sana jonka hään itte oon keksiny mikä merkittee ”se mitä elämä oon antanu”.

Esteriilä hään halvaa viä esile ette sitä saattaa lua vaikka sitä tykkää ette ei ole mithään.

-Jos sulla oon vain sie itte niin luota siihen! Esterii synty justhiin tyhjästä.

esterii-i-baktagen-i-ett-tornedalskt-kok-foto-privat

Esterii leipomatouhussa toornionlaaksolaisessa köökissä. Valokuva: Yksityinen

Hyväksytty perheeltä

Ann-Sofin mies ja kläpit pruukaava saa kysymyksen jos filmit koskeva heitä ennenko net julkasthaan. Hyväksyminen heiltä oon tärkein, hään sannoo, hään yrittää ette ei välittää kriitikoista. Ann-Sofi oon kasunu ylös lestaatialaisessa seurakunnassa ja oon kristitty niin Esterii saattaa tietysti olla ärsyttävä joilekki.

-Mie olen aika pörrö ja hööpö niin tämä ilmasukeino soppii mulle hyvin. Mie rakastan Toornionlaaksoa, en ole koskhaan asunu missään muuala ja olen voimakas paikkakuntalainen.

Yhessä veppileikkauksessa pelattu sisäle puutarhaassa Toornionväylän varrela hään vettää naapukan päähän ja tuumaa: ”Tuorestaina se näyttää ette mie lähen Stockholhmiin. Tuntuu niinku lähtisin Austraalihaan. Näemä taas, kaikki jokka mie tunnen! Ei silti ette mie tunnen kethään, mutta kuitenki.”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

 

rollfiguren-esterii-framstar-som-en-lite-galen-men-stark-tornedalskvinna-foto-privat

Rollifikyri Esterii näyttää vähän hullulta mutta lujalta toornionlaaksolaisvaimolta. Valokuva: Yksityinen