”Sanat oon kytketty minun lapsuutheen”


Märta Nylund. Kuva: Privaatti

Yksi Metavisin meänkielen kääntäjistä oon Märta Nylund ja hään assuu Markusvinsassa. Met olema kysyhneet Märtalta kuka hään oon.

”Minun nimi oon Märta Nylund ja mie täytän tänä vuona 70 vuotta. Mie asun Markusvinsassa yhessä minun kahen sisaren kansa.

Mie olen hommanu käänösten kansa sillon tällön, mutta enniiten sen jälkhiin ko minusta tuli pansunääri. Olen enniiten kääntäny yksittäisiä tekstiä.

Suuriin hankaluus kääntämisessä ylipäätänsä oon löytää oikeat sanat niin ette saapii ulos sen merkityksen jonka tekstin kirjottaja oon aatelu. Sen lisäksi pittää saa käänöksen sellaiseksi ette se tuntuu luonoliselta. Tämä kuuluu meänkiehleen niinku muihiin kiehliinki.

Kääntäminen vaatii hyvvää kielitaitoa ja kieliaistia. Nykyaijan sanoile saattaa olla oikeenki paha löytää hyviä meänkielen käänöksiä.

Meänkieli oon mulle erityinen ko se oon minun ensimäinen kieli ja siiheen oon siottu meän kulttuuri. Meänkieliset sanat oon kytketty minun lapsuuenmuisthoin, ihmishiin, kampheissiin, oikeesthaan kaikhiin mikä kuuluu yhteen sen kansa, jonka kansa olen kasunu ylös ja jota mulla oon minun ympärillä.

Minun rakhaimat sanonat oon ”ei oppi oihaan kaa” ja ”elämä oon kallis”.

Mie uskon meänkielen tulevaisuutheen.”

Meänkielensi Erling Wande

Märta, Karin och Linnea Nylund. Foto Privat

Märta ja hänen sisaret. Kuva: Privaatti