”Orden är kopplade till min barndom”


Märta Nylund. Foto: Privat

En av Metavisis översättare i meänkieli heter Märta Nylund och bor i Markusvinsa. Vi har frågat Märta vem hon är.

”Jag heter Märta Nylund och fyller 70 i år. Jag bor i Markusvinsa tillsammans med mina systrar.

Jag har hållit på med översättningar till och från, men mest sedan jag blev pensionär. Jag har mest översatt enstaka texter.

Den största utmaningen med översättning över huvud taget är att hitta de rätta orden för att kunna få fram den betydelse som den som skrivit texten tänkt. Dessutom ska man få språket i översättningen att kännas naturligt. Det gäller meänkieli, men även andra språk.

Översättning kräver god språkkunskap och språkkänsla. Nutidsord kan vara extra svåra att hitta bra översättning till i meänkieli.

Meänkieli är speciell för mig för det är mitt första språk och bär på den kultur som finns här. Orden på meänkieli är kopplade till barndomsminnen, människor, natur, föremål ja, allt hag vuxit upp med och har runt mig.

Mina favorituttryck är ”ei oppi oihaan kaa” och ”elämä oon kallis”.

Jag tror på en framtid för meänkieli.”

Märta, Karin och Linnea Nylund. Foto Privat

Märta och hennes systrar. Foto: Privat