Toolanen lopettaa nettiuutissivut


tornedal.se – uutissivusto lopettaa toimittuuhaan netissä kuus vuotta. Toimittaja Greger Toolanen selittää meile minkä tähen näin kävi.

Toolanen ilmotti netissä, ette hään laittaa nytten topin kuuen vuuen työhleen nostaa framile väylänvarren molemitten puolitten niin isoja ko pienempiäki tapahtumia. Hään toteaa, ette oon aika mennä etheen käsin. Nytten 67 vuotiaanakhaan hällä ole vielä aatustakhaan panna makkaahmaan sohvale ko uuet haastheet jo oottava häntä.

Hään planeeraa tehhä yrityskatalookin, jossa olisit yhessä myötä niin Mataringin ko Ylitornionki elinkeino- ja företaakitoiminnat. Tämä homma starttaa nousevanna vuonna.

Miksis sie luovuit uutissivuista?

– Mie oon pannu merkile, ette Tornionlaksossa olla vielä kypsiä tämmössiin netin uutissivhuin.

Greger jatkaa, ette tulot vain lopuit vuuen aikana ja anonsipaikat kävit vaikeiksi myyä. Veppisivun tunnuksena oli, ette vissistä määrästä juttuja oli lyhennelmät suomela myötä. Ko toiminta oli huipushaan tuli juttuja ulos päivittäin 4-5 kappaletta.

Hyämuistosemmat tieväkki, ette tämä kuivakankhaalainen vastasi ennen tornedal.se:n nettisaitin perustamista vuosina 2000-2004 Haaparannan ja Tornion aluheen Eurocitynetistä, mutta hään toteaa, ettei siihenkhään ei ollu helppoa myyä nettianonsseja.

– Tornionlaaksohaan ei ole oikein tunnettu siittä, ette täälä sais voittoa markkinahommalla, hään lissääja jatkaa, ette Tornionlaaksosta olis vainki vaikka kunka paljo raportoimista. Mutta ko saman ihmisen häätyy sekä tehhä jutut ette mettästää anonsit, homma käypii aika raskhaaksi.

Tämä hänen viiminen nettilehti eli vuosina 2009-2015 paljolti hänen oman innostuksen varassa. Tämän ohessa hään oon tehny julkasuja, joista oon sitte saanu lisätuloa. Yhtheen aikhaan hään vastasi vielä Pajalan lentokentän markkinoinistaki. Yhessä toisessa yhtheyessä hään tituleerasi itteehään arktisen kanoottihomman (Arctic Canoe Race) lehistövasthaavaksi.

Hänen räkinkin jälkhiin tornedal.se:llä oli parhaimilhaan tuhatkunta lukiaa.

– Tämä ei tunnu paljolta, mutta sinun häätyy ottaa huomihoon, ette täälä oon paljo vanhempaa väkeä, jokka niinko porot tramppaava samoja jälkiä vuuesta toisheen.

Sie olet tehny paljo ja saattasit jäähä jo pansuunille hyälä omalatunnola, mutta miksis sie et jää?

-Joo, mutta ko eihään täälä ylhäälä ole semmosta puistoakhaan, ette saattas vain lintuja ruokkia. 

Meänkielensi Matti Junes

 

GT 8 jul