Livsstycken

Orden är hjärtats röst, men i tystnaden emellan den finnes mer mening.