Harjus skifte

Dikter som är skrivna 1979-1983 handlar om döden och gränsen mellan olika människor, mellan det onda och det goda.