Nimrods Källa

Boken kan ses som en avskedsbok med rätt att återkomma. Författaren skriver om hela sin produktion och dess tillkomst.