Jordens figur Td 23

Maupertius som ledde den franska vetenskapliga expeditionen till Tornedalen 1736, berättar i denna bok hur det hela gick till. Syftet…