Ängeln vid din sida

Det är oktober 1944 i Tornedalen. Byarna på den finska sidan om Torne älv ligger ödelagda sedan tyskarna bränt ner…