Ida veckopendlar mellan Haparanda och Stockholm


Ida Karkiainen. Foto: Riksdagen

I vår serie om riksdagsledamöter med kopplingar till Tornedalen möter vi Ida Karkiainen, (S), som lever ett liv i kappsäck. Hon sitter i tre utskott: Utbildningsutskottet, Kulturutskottet och Konstitutionsutskottet.

Hur ser din koppling till Tornedalen ut?

-Jag är född och uppvuxen i byn Matkakoski, en by vid Torne älv mitt emellan Haparanda och Övertorneå kommun. Numera är jag bosatt i Skönvik som ligger i centrala Haparanda.

Du bor alltså inte i Stockholm?

-Jag bor och lever vid gränsen och har inga planer på att flytta. Jag stormtrivs och har ännu inte hittat någon ort som överträffar Tornedalen. Som riksdagsledamot är riksdagsarbetet i Stockholm förlagt till tisdagar, onsdagar och torsdagar. Övriga dagar spenderas mest i min egna valkrets, det vill säga Norrbotten.

Finns det några frågor på dina politiska agenda där Tornedalen påverkas direkt?

-Jag känner ett starkt engagemang för gränshinderfrågor som är oerhört centrala för oss som bor och lever i gränsregioner. Det ska vara enkelt att kunna bo, leva och arbeta i gränsregioner. Även Barentsfrågor och vår samverkan på Nordkalotten är frågor jag lyfter.

Vad är det bästa med Tornedalen?

-Människorna i Tornedalen och vår kultur är det bästa. Vi har en oerhört spännande historia som präglar vårt nuvarande liv och framtid. Musiken, maten, språken, berättelserna, litteraturen, fisket, skogen, älven – jag kan räkna upp många saker som helst! Jag älskar Tornedalen.