Remissyttranden

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna - hur kan den tryggas (2012-04-05)
Remisspromemoria - Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare (2012-03-23)
Översyn av 1 kap. 4§ lagen om kulturminnenn m.m. rörande minoritetsspråkiga ortnamn (2012-01-19)
Rätten att få åldras tillsammans (2011-12-19)
Utbredningsområde för meänkieli (2011-11-16)
Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden (2011-09-23)
Utvärdering av 55-procentsvillkoret (2011-06-10)
Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige SOU 2010:70 (2011-03-29)
Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (2010-12-22)
Distansundervisning för elever bosatta i Sverige (2010-12-22)
Förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (2010-07-23)
Promemoria Legitimation för lärare och förskollärare (2010-07-02)
Spela samman - en ny modell för statens stöd tll regional kulturverksamhet (2010-06-04)
Några begravningsfrågor - Betänkande av begravningsutredningen (2010-03-01)
Program för minoritetsspråk Haparanda stad (2010-02-01)
Fritid på egna villkor. Betänkande av utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m (2009-07-31)
Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen (2009-05-18)
Betänkande Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat (2009-05-18)
En hållbar lärarutbildning (2009-03-26)
Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (2009-03-26)
Legitimation och skärpta behörighetsregler (2008-10-20)
Kontinuitet och förändring. Betänkande av Public service-utredningen. (2008-09-29)
Länsrättsutredningen (2008-08-29)
Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (2008-07-04)
Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - ett alternativ (2008-06-18)
Rätten till mitt språk (2005-09-30)