Kulturstipendium barn och ungdom 2017


Gun Olofsson, styrelseledamot, tillsammans med Julia Niemi och Klara Pasma. Foto: Hasse Stenudd, Haparandabladet.

Julia Niemi och Klara Pasma tilldelas kulturstipendiet barn och ungdom för sina kompetenta insatser på Tornedalsteaterns scen. De har medverkat i ett flertal publika teaterproduktioner och 2017 framförde de pjäsen KONTROLLI! för Tornedalsteaterns räkning. Ett humoristiskt drama för ungdomar och vuxen publik, skriven uteslutande på originalspråket meänkieli. Trots att Julia och Klara inte talar meänkieli till vardags, men är uppvuxna med meänkieli och finska i sina närmiljöer och läser språken i skolan, så framförde de den 40 minuter långa dialogen helt på meänkieli. Pjäsen spelades 17 gånger under turnéåret 2017, både som skol- och allmänföreställningar i Norrbotten. Drygt 800 publik, varav majoriteten var högstadieungdomar, fick därmed ta del av en pjäs framförd på meänkieli av Julia, Klara och Anton Hennix-Raukola.

Julia och Klara är unga förebilder inom scenkonst på meänkieli.