Det lokala perspektivet – om bildandet av Tornedalingar i Umeå


Föreningen för tornedalingar i Västerbotten med säte i Umeå bildade 1993.

Föreningens första ordförande var Birger Engström. Målet för föreningen var att fånga upp tornedalingar bosatta i Västerbottens län. Från början hade föreningen ca  30 medlemmar men antalet växte snabbt.

Vid starten deltog Paul Muotka, Luleå, David Edlund, Ragnar Pekkari, Ruth Taavola och Göran Lauri samtliga från Umeå samt en representant från föreningen för Tornedalingar  i Stockholm.

Lokalföreningen första ordförande samlade medlemmarna på Vårdgymnasiets lokal, en numera riven byggnad på Strömpilen, som blev en återkommande mötesplats för föreningen.

Författarna Mikael Niemi, Bengt Pohjanen, Gunnar Kieri och andra intressanta personer med tornedalsanknytning har besökt föreningen. Jul- och surströmmingsfester anordnades varje år. Arrangemang med besök av föreläsare inom många olika områden har också genomförts. Framförallt har träffarna varit uppskattade för möjligheten att samtala på ”vårt språk”. Det förekom en del resor bl.a. till Nordmaling, Ikea i Sundsvall, Tavelsjö, Ostens hus i Burträsk och några naturplatser runt Umeå.

Kontakt togs även med Finska föreningen i Umeå som mynnade ut i en bastuafton vid deras stuga vid Nydala sjön och Finska föreningen bjöd även vår förening till musikarrangemang samt till samarbete vid marknadsföring av våra föreningar.

Under senare år utsågs ett programråd i föreningen. De såg till att vi hade det trevligt på våra träffar med både sång och musik. Två länge återkommande tillställningar var grillfesten samt surströmmingsskivan.

Föreningen har haft 4 olika ordföranden; Birger Engström, Ragnar Pekkari, Arent Hanno och nuvarande ordföranden Kerstin Salomonsson.

Föreningen Tornedalingar i Umeå har fortsatt i tidigare ordförandes anda med att skapa en förening där medlemmar kan träffas under trivsamma former. Föreningen arrangerar bokcirklar, författarbesök, andra kulturevenemang och fester.

Det nya är att försöka flytta fram positionerna för föreningen och meänkieli i Umeå med omnejd. Som ett led i detta kan nämnas ett medborgarförslag som lämnades in 2014 om att Umeå ska ansöka om att bli förvaltningsområde för meänkieli. Föreningen uppvaktar politiker och deltar i så många officiella sammanhang som möjligt. Förslaget om förvaltningsområde avslogs av kommunstyrelsen i början av 2015 men lever vidare för förnyad prövning. Det är föreningens önskan att Umeå ska bli förvaltningsområde inom en tvåårsperiod.

Arent Hanno och Kerstin Salomonsson