Näringsdepartementets nekan till deltagan i utredning om en ny renskötsellagstiftning


En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för en översyn av rennäringslagen. Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har blivit nekad plats i utredningen, vilket innebär att tornedalingarnas, kväners och lantalaisets perspektiv i frågan inte får utrymme. Tillsammans med Svenska Kväner-Lantalaiset är nu en skarp skrivelse gjord och skickad till Näringsdepartementet.

Att osynliggöra och förminska vår minoritets rättigheter i sammanhanget är oacceptabelt.

Skrivelsen hittar du här:

Angående näringsdepartementets nekan till deltagan i utredning om en ny renskötsellagstiftning

Synpunkter angående översyn av rennäringslagstiftningen 2020-10-25