Oppfordringer til den norske og svenske regjering


Pajala og Vadsø 2019-04-30

Helgen 27.-28. april arrangerte Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset og Norske Kveners Forbund-Ruina Kveeniliitto felles årskongress/landsstyremøte i Kiruna. Våre forbund står sammen om følgende oppfordringer til den norske og svenske regjering.

Vi krever at den svenske regjeringen nå nedsetter en sannhets- og forsoningskommisjon for gransking av forsvenskingen og urett begått mot kvener, lantalaiset og tornedalinger i Sverige. Norske myndigheter har nedsatt en kommisjon for gransking av fornorskingen mot kvenene og norskfinnene i Norge, og i kommisjonens mandat ligger et krav om samarbed med tilsvarende prosesser i Sverige. Den norske kommiskonen skal avgi sin rapport i 2022. Den svenske kommisjonen nedsettes snarest.

Vi krever at den norske regjeringen løfter kvensk språk til nivå 3 i den europeiske minoritetsspråkpakten, og slik tydelig forplikter seg til en styrket innsats for kvensk språk. Svenske myndigheter har allerede forpliktet seg til nivå 3 for meänkieli i Sverige. Språkene meänkieli og kvensk ansees av våre folk som samme språk, og like forpliktelser i Norge og Sverige vil styrle samarbeidet og ivaretakelse av språkene på begge sider av landegrensene.

Vårt samarbeide er ytterligere styrket og vil fortsette samarbeidet for et løft for vår identitet og felles historie. Vi har felles utfordringer, vi jobber for felles sak og vårt arbeid for våre språk og kultur står i dag ennå starkare.

Kerstin Salomonsson

Leder, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Hilja Huru

Leder, Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto