Pressmeddelande Regional utvecklingsstrategi: Gör om, gör rätt!


Med hänvisning till artikeln Kommunalrådet: ”Ta bort Luleåregionen” (Piteåtidningen och NorrbottensKuriren 20181008) vill Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset delge förbundets åsikter när det gäller förslaget till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Förbundet tillstyrker inte strategin i dess nuvarande utformning då den är ett gott exempel på strukturell diskriminering. Hela strategin speglar majoritetssamhällets syn på utveckling och behov inom till exempel utbildning, kompetensförsörjning, hälso- och sjukvård samt arbetsmarknad – trots att en betydande del av länets befolkning talar meänkieli, finska eller samiska.

Det minoritetspolitiska perspektivet saknas helt i den regionala strategin, trots att företrädare för nationella minoriteter deltagit och trots att det i samråd lyfts upp att nationella minoriteter ska vara synliga i den regionala utvecklingsstrategin. 20 år av minoritetspolitik har haft en liten påverkan hittills i länet och flera av de nationella minoritetsspråken är hotade och riskerar att dö ut. Det pågår alltjämt en språkbytesprocess, majoritetsspråket svenska har tagit över och dominerar på i stort sett alla samhällsområden och i de flesta situationer där språken kan användas. Om språken dör ut förlorar Norrbotten en viktig del av regionens identitet och därmed även regionens direkta mångfald.

I nära 20 år har en särskild och samlad politik varit gällande för att stärka de nationella minoriteterna. Tio av länets 14 kommuner ingår i en eller flera av förvaltningsområden för meänkieli, samiska respektive finska. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller även för Region Norrbottens verksamhet.   

Regionala utvecklingsstrategin har en ytterst snäv tolkning av begreppet mångfald som endast gällande etnicitet. När det gäller mångfald är det viktigt att utgå ifrån de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Presskontakt:

Kerstin Salomonsson, förbundsordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

076-777 06 68

Maja Mella, verksamhetsledare, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

070-582 40 74

 

Bifogad bilaga:

Remissvar Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030