Pressmeddelande Skolinspektionen osynliggör nationella minoritetsspråk


Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har uppmärksammat att Skolinspektionen i sin rapport Förskolans arbete med flerspråkiga barns utveckling (Dnr 4002015:7428) osynliggör nationella minoritetsspråk fastän avsikten med rapporten är att den ska bidra till utveckling av arbetet! Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska omnämns inte med ett enda ord i rapporten.

Det är häpnadsväckande att Skolinspektionens fokus för flerspråkighet inte berör nationella minoritetsspråk. Det är anmärkningsvärt att Skolinspektionen inte nämner det allmännas särskilda ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken trots att det funnits en språklag sedan 2009 och trots att det funnits en lagstiftning som berör nationella minoriteter i 17 år! Genom att osynliggöra nationella minoritetsspråk ger Skolinspektionen incitament till hur kommuner kan hantera ärenden rörande nationella minoritetsspråk.

Förbundet ser nu exempel på hur kommuner väljer att förändra modersmålsstödet till nationella minoritets-barn i förskolan från rent språkstöd till allmänt tvåspråkighetsstöd. Förbundet befarar att rapporten är en bidragande orsak till varför kommuner väljer att förändra modersmålsstödet för nationella minoritetsspråk.

Förbundet har idag skickat ett yttrande till Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke i ärendet.

Presskontakt:

Bengt Niska, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

070-327 60 89

Maja Mella, verksamhetsledare Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

070-582 40 74

Bifogad bilaga:

Yttrande med anledning av Skolinspektionens rapport Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling