Ska skapa ett gemensamt organ


Kveeninuoret, Met Nuoret-Tornedalingarnas ungdomsförbund, Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset och Kvänlandsförbundet är eniga om att skapa ett gemensamt råd/organ för alla tidigare nämnda organisationer.
-Vi är ett folk, med en gemensam historia, kultur och språk. Vi kommer att arbeta vidare med områden såsom symboler, språk, kultur samt rättighets- och urfolksfrågor.

Läs mer: Pressmeddelande – Ska skapa ett gemensamt organ