Dödsbona Td 24

Dödsbona- en spärr för jordbruk i Tornedalen I den här  boken behandlas dödsboproblemen i Tornedalen ur olika synvinklar. Såväl de…