Dödsbona Td 24


100,00 kr

I lager

Kategori:

Beskrivning

Dödsbona- en spärr för jordbruk i Tornedalen

I den här  boken behandlas dödsboproblemen i Tornedalen ur olika synvinklar. Såväl de aktiva brukarna som de passiva markägarna har lämnat synpunkter på problemen.