Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset (SOU 2023:68)

Den 15 november 2023 överlämnade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand.

Slutbetänkande (SOU 2023:68)

 

Slutbetänkandet kan laddas ned och läsas digitalt eller beställas i tryckt exemplar. Länk till digitala versionen av hela rapporten: Slutbetänkande (SOU 2023:68)

Sammanfattningen finns på tre olika språk. Direktlänk till betänkandets sammanfattning:
Yhteenveto (SOU 2023:68)
Sammanfattning (SOU 2023:68)
Summary (SOU 2023:68)

I rapporten ingår ett kapitel om upprättelse och försoning. Därefter följer konkreta förslag på åtgärder som kan leda till försoning: Förslag på insatser för försoning och upprättelse.

Slutbetänkandet ges ut med två tillhörande publikationer; Tolv tematiska forskarrapporter och Vår sanning och verklighet – Meän tottuus ja toelisus . Forskarrapporterna är beställda av kommissionen och belyser följande områden:

Forskarrapporter (SOU 2023:68)

1.  Språkideologi och det fullbordade språkbytet
2. Språkförlustens konsekvenser
3. Statlig minoritetspolitik för språklig assimilering
4. Skolbarn i Tornedalen mellan två språk
5. Assimilering, bildning, fostran
6. Tornedalens folkhögskola – folkhögskoleideologi och assimilering
7. Tornedalens bibliotek och dess roll i försvenskningsarbetet
8. Ströängar
9. Att genom svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser
10. Laestadianerna, språket och överheten i svenska Tornedalen fram till 1970
11. Forskningsstudie angående rasbiologiska undersökningar av tornedalingar,
kväner och lantalaiset
12. Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen under 1800-tal och tidigt 1900-tal

 

Den tredje publikationen, Vår sanning och verklighet – Meän tottuus ja toelisuus, är framtagen av kommissionen i samarbete med STR-T. Svenska kyrkan har bidragit med personella resurser. Publikationen är finansierad av Stiftelsen för Norrbottens läns arbetsstugor och Region Norrbotten.  Den innehåller berättelser om erfarenheter och tankar från individer som tillhör minoriteten.

Meän tottuus ja toelisuus (SOU 2023:68)

Publikationen är tillgänglig i  STR-T:s webbshop för beställning.

Mer information om utredningen och slutrapporten hittar du här: Regerinskansliet statliga utredningar
Delbetänkandet och Forskarrapporterna i tryckt exemplar kan du beställa här: Elanders

Slutsymposiet Dåtid, nutid, framtid ägde rum på Folkets Hus i Pajala den 15 november. Kommissionen överlämnade slutbetänkandet till kulturminister Parisa Liljestrand och företrädare för minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset, via STR-T och Met Nuoret.

Statsrådet Parisa Liljestrand tar emot kommissionens slutbetänkande.
Styrelseledamot i STR-T Helena Lassi berättar om sina erfarenheter om att återta språket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppläsning av texter under manifestation ”Meän aika oon nyt”.

Parallellt med symposiet så lästes texter ur publikationen Vår sanning och
verklighet – Meän tottuus ja toelisuus upp i en manifestation, Meän aika oon nyt, arrangerad av Tornedalsteatern. Uppläsningen av texterna går att lyssna
på i efterhand via Tornedalsteaterns webbsida. 

Några av de personer som läste upp texterna var Charlotte Kalla, Mona Mörtlund, Sanna Kalla, David Väyrynen, Lo Kauppi,  Fanny Pekkari, Birger Winsa, Rebecka Digervall, Birgitta Isaksson, Kenneth Mikko, Regina Veräjä med flera.

 

 

 

Fortsatta samtal i Kyrkans Hus 

Svenska Kyrkan anordnade ett panelsamtal samma dag där fler röster från minoriteten lyftes. Sune Svaneblom och Tyko Lampa berättade om sina erfarenheter från tiden i arbetsstugan. Fysisk bestraffning i form av piskrapp, luggning och örfilar som konsekvens för att man pratat finska/meänkieli förekom. Man fick även lägga sig och sova tidigt på kvällen utan kvällsmat om man brutit mot språkförbudet.

Sune Svaneblom och Tyko Lampa berättar för ett fullsatt Kyrkans Hus i Pajala om sina upplevelser från tiden i arbetsstugan.
Kyrkans Hus 15 november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset kom till 2020 på initiativ av STR-T och Met Nuoret. Det hela började 2016 med samtal i Vasikkavuoma i Pajala kommun  med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Ministern var på besök i Tornedalen och Malmfälten för att träffa tornedalingar, kväner och lantalaiset i syfte att fördjupa kunskaperna om minoriteten och området.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister 2014-2019.
Bengt Niska och Maja Mella – två drivande nyckelpersoner i kommissionens uppkomst.

Vid tidpunkten för detta var Bengt Niska styrelseordförande för STR-T och Maja Mella var verksamhetsledare. Förbundet lämnade in en ansökan om medel för att göra en förstudie till genomlysning av svenska statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande i oktober 2016. Ansökan beviljades den 29 maj 2017 och omfattade 130 000 SEK. Processledare blev Curt Persson, Fil. dr Luleå tekniska universitet. Den 9 april 2018 överlämnades förstudien ”Då var jag som en fånge” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande till statsrådet Alice Bah Kuhnke.

 

Curt Persson, Fil. dr LTU.