Vill bli bättre


Hur ska ett fungerande samråd mellan tornedalingarna och myndigheter i Sverige se ut? Det var frågan som dryftades mellan representanter för STR-T, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt Skatteverket vid ett möte om samråd.

Budskapet från samtliga myndigheter var samstämmig; – Hjälp oss att bli bättre!