Gratis tomter lockar folk till Övertorneå


Kommunal mark för bygge av fritidshus kostar mellan 50 000 och 70 000 kronor i Övertorneå. Foto: Susanne Redebo.

Övertorneå kommun försöker locka invånare till byn genom att skänka byggklara tomter till privatpersoner.

Greppet är lite udda och känns också generöst gentemot de som kan tänkas bosätta sig i eller runt byn. För det är bara för ”utomsocknes” som erbjudandet gäller. Kravet är att du bor någon annanstans, mantalsskriver dig på orten och bosätter dig i Övertorneå permanent inom två år efter att du fått tomten.

Vill du bygga ett fritidshus och bara vistas vissa tider på året i kommunen gäller inte erbjudandet.

Det är kommunens egna tomter som skänks bort till folk som vill bygga villa. I Övertorneå centralort inklusive Turovaara och Ekobyn i Ruskola handlar det om cirka 25 byggklara tomter, i Hedenäset fem och i Svanstein ett tiotal.

Tidigare har kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) uttalat sig om orsaken till det politiska beslutet, som klubbades under förra året. Kommunledningen vill uppmuntra nybyggande och drar på det här sättet sitt strå till stacken i en tid då bankerna har en tveksam inställning till lån för nyproduktion.

Kommunens tekniske chef Carl-Axel Sundbaum tycker inte att det handlar om några stora pengar som kommunen går miste om.

-Nej, en tomt i Övertorneå kostar ju inte mer än 50 000-70 000 kronor om du köper. Och du kan få en bra färdigbyggd villa med tomt för 500 000-600 000 kronor idag. Så att köpa ett färdigt hus blir ju betydligt billigare än att bygga nytt.

Gratis tomter

Tomterna som skänks av kommunen finns utmärkta på en karta på www.overtornea.se

Har folk nappat på erbjudandet om gratis tomt?

-Det är väl någon som har ringt men ingen har tecknat sig för en tomt. De är ju ganska billiga även om man väljer att bygga ett fritidshus. Kostar ungefär 70 kronor kvadratmetern.

I Ruskola är marken ännu billigare: för 50 000 kronor får du en byggklar tomt på tusen kvadratmeter.

De tomter som kommunen skänker är cirka tusen kvadratmeter stora och de ligger alla i anslutning till tättbebyggt område.

När det gäller industritomter i Övertorneå är prislappen en annan. Där ligger kvadratmeterpriset på mellan 20 och 2 000 kronor.

-Så det är ju inte mycket pengar, det heller. Det är nog inte tomtpriset det hänger på om man vill bygga någonting hos oss

Är det en bra idé med gratis tomter?

.- Alla idéer som lockar invånare till oss är bra eftersom befolkningen minskar hos oss för varje år …

På en karta på kommunens hemsida är gratistomterna utmärkta. Gå in och kika på www.overtornea.se