Kirjota alle! Skriv under! Stöd den regionala mångfalden i EU.


Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, stöder initiativet som startats av Szeklernas Nationella Råd i Transsylvanien.

Det partipolitiskt obundna medborgarinitiativet ”En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” efterlyser insatser för att värna regionernas särdrag och förebygga ekonomisk eftersläpning, stödja fortsatt regional utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och geografisk sammanhållning även i områden utan administrativ behörighet. Regionerna måste kunna få tillgång till EU-medel på lika villkor. De måste kunna bevara sina särdrag och utvecklas ekonomiskt, vilket också främjar utvecklingen av EU och dess strävan att bevara EU:s kulturella mångfald.

De nationella minoriteterna i Sveriges regioner utgör en viktig del av den regionala identiteten. Det är framförallt regionerna som stöder behov och möjligheter till utveckling. Därför är det viktigt att ha ett finansieringssystem inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik som blir direkt och endast tillgänglig för de nationella regionerna. Europeiska medborgarinitiativ är en möjlighet för medborgarna att bidra till EU-politikens utformning och påverka EU:s lagstiftning.

För att ett europeiskt medborgarinitiativ ska vara framgångsrikt behövs en miljon underskrifter från minst sju EU-medlemsländer med ett visst antal bestämda underskrifter i varje land. För detta initiativ är alla kriterier ännu inte uppnådda, även om totala antal underskrifter på en miljon är redan samlade. Det krävs ytterligare underskrifter från minst fyra länder så att kravet på de angivna tröskelvärdena i respektive land uppnås.

I Sveriges fall innebär det ytterligare 11 000 underskrifter. Tidsfristen går ut den 7 november 2020.

Genom att underteckna det här initiativet ges en viktig signal till EU:s institutioner att de nationella regionerna med sina särdrag och behov är viktiga.

Mer information om initiativet finns på signiteurope.com/sv

Initiativet kan undertecknas på här