”Meänkieli är inte ett påhittat språk”


Matti Junes. Foto: Privat

Matti Junes är en av Metavisis fem översättare, han bor några mil utanför Rovaniemi i Finland.

 Namn?

-Jag heter Matti Junes.

 Ålder?

-Jag fyller 70 i sommar.

 Bor?

-Jag är från Torneå och har gjort min livsgärning som neurolog på Lapplands centrallasarett. Nu bor jag i Rautiosaari vid Kemi älv, ett par mil söder om Rovaniemi.

Hur länge har du jobbat som översättare?

-Jag har först och främst pratat meänkieli hela mitt liv. Skrivit artiklar på språket i nordliga tidningar och även hållit mina medicinska föreläsningar på det. Lyssnarna har varit riktigt uppmärksamma och tyckt om det. Vi har med min fru Anneli varit med i meänkielis språkråd från början och har både skrivit och varit deltagare som språkrådets medlemmar i arbetet med Meänkielis stora ordbok. Vi har båda skrivit artiklar i Meänmaa tidningen. Jag kom med i MET-tidningens översättningsgrupp när Bengt Pohjanen skickade mig Maja Mellas önskan om översättare till Metavisi. Det har ju varit roligt att göra de här översättningarna.

Någon (känd eller mindre känd) bok/böcker eller produktion/-er du översatt?

-Jag har tidigare översatt några medicinska texter till meänkieli. Skrivit artiklar till tidningen på meänkieli här i Rovaniemi. På lasarettet bad de mig översätta också tal till meänkieli eftersom de tyckte att språket var så roligt. Sedan var jag med i arbetsgruppen som granskade meänkielin i Rosa Liksoms bok Kreisland. Då läste jag allt som jag fick i handen om meänkieli – ända till högskolornas doktorsavhandlingar, så att jag skulle klara av min uppgift.

Vad är största utmaningen med att översätta från svenska till meänkieli?

-Meänkielis stora ordbok del I – III har hjälpt mig mycket i översättningsarbetets problem. Till alla ord finns det i alla fall inte formell översättning. Då har jag försökt få hjälp från finskan eller andra ugriska språk och skrivit det svenska ordet inom parentes.

Vad gör meänkieli så speciell?

-Meänkieli är inte ett påhittat språk. Den bärs av en gammal och stark kultur, som den själv också företräder. Det här är språket på båda sidor om Torneälven och här på östra sidan talar man på sitt eget sätt ända till Kemijoki och Ounasjoki. ”Köksspråk” har här upplevts som en sårande och negativ inställning till meänkieli.

Ditt favorituttryck på meänkieli?

-Det är svårt att säga vad som är mitt favorituttryck. Frun säger att det för mig skulle vara;” det är ingenting” Det där säger barnen också till mig och har roligt åt det. Det uttrycket är livfullt och ekonomiskt eftersom ”ei”- ordet lämnas bort.

 Vad tror du om meänkielins framtid?

-Det är ett segt språk eftersom det har levt kvar till nu. Och nu när även de lärde är intresserade så varför inte. Bra så. Av större betydelse är det i alla fall att vanligt folk här även i fortsättningen talar det. Och om älven fortfarande är på plats så talas det även i framtiden. 

Svensk översättning Märta, Karin och Linnea Nylund