Nationella minoriteter i skolan


Skolverket har publicerat kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Skriften hittar du här.
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola