Ny tidskrift lyfter fram de nationella minoriteterna


Kati Dimiter-Taikon är chefredaktör för nya tidningen MinoritetsNytt som lyfter ämnen om Sveriges fem nationella minoriteter.

En ny kulturtidskrift på nätet står i startgroparna. MinoritetsNytt ger läsarna möjligheter att hitta artiklar på Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

-Vi kommer också att se över och bevaka hur traditionella medier skriver om våra nationella minoriteter, säger Kati Dimiter-Taikon, chefredaktör och ansvarig utgivare.

– Vi har tidigare haft en romsk ungdomstidskrift, Le Romané Nevimata (Romska nyheter). Den kom ut fyra gånger per år i pappersform. Vi startade den 2007 och då fanns inte många tidskrifter för och om våra minoriteter och ännu mindre skrivet på romani chib.

Syftet var den gången att romer skulle skriva om romer och lyfta fram förebilder inom den egna minoriteten, berättar Kati. Annars är det vanligare att folk utifrån skriver om romer.

Tidningen med ungdomligt innehåll har legat vilande sedan 2014. Nu startar den igen men med en målgrupp som omfattar alla åldrar. Och den ska vara digital och nå ”alla” – och byter namn till MinoritetsNytt (www.minoritetsnytt.se).

– Min motivation då liksom nu är att även om vi bor i Sverige och pratar och läser svenska så har vi rättigheten att läsa på våra egna språk.

Kati har tidigare drivit ett språkrevitaliseringsprojekt för romska familjegrupper i Stockholm och brinner för språkfrågan.

Planerna på att ge tidningen en nystart började gro i våras och med en ny redaktionsgrupp med deltagare från tio års ålder upp till 70+ breddas innehållet där kultur och nyheter kommer att vara hörnstenar.

Inledningsvis kommer alla artiklar att vara gratis på nätet.

Tidningen såsom den såg ut 2010. Den gången låg fokus på romer och romani chib.

-Vi vill också skriva för och om de fyra andra nationella minoriteterna och artiklar som kan intressera läsare som inte tillhör någon minoritetsgrupp alls. Vi tänker samtidigt ha med lite kritiskt tänkande och uppmärksamma vad allmänheten tar upp om minoritetsfrågor i sina mediala kanaler. Tar de ställning för eller emot något? Vad skriver de om just vår minoritet?

Kati berättar att redaktionen vill lyfta fram det goda inom varje minoritetsgrupp.

– Men vi behöver också påminna andra om varför vi fem klassas som nationella minoriteter. Det beror ju på att vi alla har ett mörkt förflutet där vi har blivit bestulna på våra språk, vi har blivit utsatta för hemska kränkningar och vi har tappat delar av vårt kulturarv. Även det mörka måste fram i ljuset.

Kati arbetar som klasslärare i en kommunal skola i Stockholm och har god inblick i de studiematerial som används idag.

-Läromedel i grundskolan innehåller i princip bara utvalda russin om våra fem nationella minoriteter.

Den mörka sidan där staten varit drivande i sin försvenskningsprocess och assimileringspolitik tystas gärna ner. Här kan tidskriften MinoritetsNytt göra skillnad.

Flertalet artiklar kommer att publiceras på minoritetsspråken och svenska.

-Första numret i höst kommer att ha ett väldigt blandat innehåll. Om en digital konstutställning, en krönika skriven av en scensättare, en artikel om en konferens på Språkrådet, om kvinnojour, om firandet av Tornedalingarnas dag 15 juli …

 

Susanne Redebo

 

Fotnot: Tidningens finns på minoritetsnytt.se