Riksorganisationerna förkastar förslag om nedläggning av Utbildningsradion


 

Den 15 september lämnade minoritetsorganisationerna Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, Sverigefinländarnas delegation,  Sverigefinska Riksförbundet, Riksförbundet Roma Institutet, Roma International, Romernas Riksförbund och Svenska Samernas Riksförbund – SSR in skriftliga kommentarer angående Moderaternas förslag om nedläggning av Utbildningsradion till partiet. Kopia till övriga riksdagspartier och Kulturdepartementet lämnades också.

Minoritetsorganisationerna anser att förslaget bottnar i okunskap om Utbildningsradions revitaliserande roll för Sveriges nationella minoritesspråk.
– Utbildningsradions verksamhet fyller en funktion som idag saknas i skolan och det i särklass bredaste folkbildande minoritetsutbudet nyttjas av kommuner, skolor, föreningar, forskare och enskilda. En verksamhet att värna om, inte avskaffa, säger Eva Kvist, ordförande för Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset.

Skriftliga kommentarer till förslag om nedläggning av UR

Moderaterna mediepolitik 18 juni 2021 Förslag avskaffande av UR s.37