Pressmeddelande: Vernissage kotimatka


Utställningen Kotimatka berättar om den tornedalska, kvänska och lantalaisiska
historian genom föremål, ljudklipp och fotografier.

Tisdag 24 aug kl. 13.00 har utställningen KotimatkaVägen hem vernissage i Kukkolaforsen. Kotimatka är en utställning som på uppdrag av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) har producerats av Försvarsmuseum Boden.

Utställningen har sin utgångspunkt i förstudien “Då var jag som en fånge”, Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet av Curt Persson (2018). Vernissagen inleds av STR-T:s ordförande Eva Kvist, fil.dr Curt Persson, Sannings- och försoningskommissionens ordförande Elisabeth Fura, producenterna Ulf Renlund och Einar Norén Selberg. Sannings- och försoningskommissionen sammanträder i Kukkola under dagen och hela kommissionen kommer att närvara.

Utställningen kommer att vara kvar på platsen månaden ut så det finns gott om tid att se den efter vernissagen. Utställningen kommer framöver att kunna lånas av kommuner, museum, föreningar och andra intresserade för kunskapsspridning av vår minoritets historia.

Välkomna att se vår utställning!

https://www.kotimatka.se/

 

Kontakt för ytterligare information:
Eva Kvist, ordf. 073-7354091 och Agneta Heikki, admin 073-0813216