STR-T 40 år: Bengt Niska


Namn: Bengt Niska, ordförande i STR-T 2016-2018

Bor: Pajala

Gör: Pensionär med styrelseuppdrag, bland annat i Gränsälvskommissionen och Sannings- och försoningskommissionen.

De mest brännande frågorna under din tid som förbundsordförande?

-Jag var med och drev fram förvaltningsområden för meänkieli. Stockholm blev det mot alla odds i februari 2019, även om det började med att vi blev förbigångna. Ledningen var så fräck att de gav samerna rätten men inte oss. Det tog ju skruv förstås, vi initierade ett möte med Stockholms stads politiska ledning och under det mötet gav de efter. Vi samlade ett starkt gäng till mötet minns jag: Rut Niska Säfström, Kristina Hedström, Henning Johansson, riksdagsledamöterna Birger Lahti och Ida Karkiainen. Det var en enorm seger att vi fick rätten i Sveriges största kommun. Inte så långt senare gav även Umeå efter.

-Den andra stora frågan jag var med om att driva var förstudien till sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, ”Då var jag som en fånge”, som gjordes med statliga medel av Curt Persson. Det var mycket arbete för att få till det, jag och Maja Mella jobbade hårt med det.

Förstudien till sannings- och försoningskommissionen överlämnades 2017 till dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Bengt Niska och Met Nuorets dåvarande ordförande Hanna Aili företrädde tornedalingarna. Foto: Curt Persson

-Vi fick också besök här uppe 2016 av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, hon var hos oss under tre dagar. Vi hade även konstitutionsutskottet under flera dagar som gäster. Två mycket viktiga besök där vi flyttade fram positionerna. De besöken blev sammantaget jordmån för sannings- och försoningskommissionen.

Besök i Tornedalen 2016. Författaren Mona Mörtlund, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och dåvarande förbundsordförande Bengt Niska. Foto: Curt Persson

-Sista året jag var ordförande hade vi under Tornedalingarnas dag i Övertorneå två ministrar som gäster, försvarsminister Peter Hultqvist och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

-En stor sak under min tid var också att få till ordförandemöten där alla ordföranden i STR-T:s lokalföreningar samlas en gång per år för att diskutera gemensamma frågor.

-Jag hade velat driva igenom lite fler saker men det blev inte så eftersom jag var tvungen att avgå i februari 2018 av hälsoskäl.