Regeringens beslut om prioriteringar hämmar språkrevitaliseringen – STR-T kritisk!


Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har idag skickat ett yttrande till Kulturdepartementet med anledning av regeringens uppdrag åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Här kan du ta del av uppdraget Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen avseende handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken – Regeringen.se

”Förbundet har med häpnad emottagit informationen om regeringens uppdrag till ISOF att låta utföra en kraftig och respektlös nedskärning av bra och genomtänkta förslag som bland annat skulle möjliggöra en start av en seriös språkrevitaliseringsprocess.”

Här kan du läsa skrivelsen Skrivelse Regeringskansliet ISOF handlingsprogram 210615