Sannings- och försoningskommissionens arbete förlängs


Regeringen har beslutat att utredningstiden för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset förlängs med ett år. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Arbetet med att utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen har påverkats av pandemin så pass kraftigt att Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset befarat att stora delar av uppdraget inte kommer att kunna genomföras inom ramarna för den ursprungliga tidplanen. Kommissonens ordförande Elisabet Fura berättar att beslutet gått i enighet med den begäran om förlängning som hon lämnat in.

-Jag var egentligen aldrig orolig. För mig var det så självklart att vi skulle få förlängt eftersom omständigheterna som orsakat vår försening låg helt utanför vår kontroll. Men när regeringskrisen var ett faktum och vi fortfarande väntade på besked kändes det inte så roligt. Men, slutet gott, allting gott

STR-T ser att det här ökar möjligheterna avsevärt att möta de människor som blivit utsatta för assimileringspolitiken.

– Beslutet var det enda rätta. Annars hade arbetet blivit så stympat att man hade haft svårt att se en helhet, säger kommissionsledamoten och tidigare förbundsordförande Bengt Niska.

Kontaktperson:

Bengt Niska, kommissionsledamot
070 327 60 89

Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01)