Meänkielen iso sanakirja, Storordbok för meänkieli O-R