Vi byter medlemsregister!


Vårt medlemsprogram Vismaförening upphör i årsskiftet. Just nu jobbar kansliet intensivt för att föra över medlemsmatrikeln till vårt nya program. Av den anledningen kan vi inte ta emot nya medlemmar just nu! Vi ber därför alla som vill bli medlemmar i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset att avvakta med inbetalning av medlemskapsavgift till efter årsskiftet.

Tack för ditt tålamod!