Årskongressen 2022


Bildtext: Valberedningens sammankallande Anton Hennix Raukola redogör för förslagen till förbundsstyrelsen 2022.

 

Årskongressen 2022 hölls i Stockholm med möjlighet till digital medverkan. På plats närvarade 24 röstberättigade. Digitalt närvarade 43 med rösträtt.

Beslut om nytt namn på förbundet bordlades till nästkommande år för bättre förankring bland medlemmar. Läs mer om processen här: STR-T byter namn

Motion om ändring i stadgarna för att förtydliga rösträtten antogs. Stadgarna hittar du här: Verksamhetsplan och stadgar

Till årsmötesordförande valdes Linda Modig.

Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Wuolikainen.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Karl-Henrik Liminka och Niklas Martti.

Riksförbundets nya styrelse presenteras här: Förbundsstyrelsen 2022

Förbundsstyrelsen och kansliet vill rikta ett varmt tack till samtliga som deltog och till dem som hjälpte till med förberedelserna och utförandet!

Bilder från mötet:

Årsmötesordförande Linda Modig och sekreterare Eva Wuolikainen.

 

Linda Modig från Övertorneå, valdes till årskongressens ordförande.

 

Rösträknare Niklas Martti och Karl-Henrik Liminka.

 

Årskongressens tekniker såg till att även de digitala medverkarna kunde följa med.

 

Från vänster: Ronny Pettersson, Tore Hjorth, Ruth Forsström, Linda Modig, Tage Alalehto, Daniel Särkijärvi, Niklas Martti och Eva Kvist.